hoi-cong-chung-vien-tinh-phu-tho

HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN TỈNH PHÚ THỌ

something

something

something

something

something

 

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Hội Công chứng viên tỉnh Phú Thọ được thành lập theo Quyết định 2514/QĐ-UBND, ngày 28-9-2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Việc thành lập Hội Công chứng viên tỉnh sẽ tạo ra một tổ chức đầu mối giúp các công chứng viên trao đổi nghiệp vụ, hỗ trợ nhau trong hoạt động nghề nghiệp, tuyên truyền phổ biến pháp luật, quy tắc đạo đức hành nghề công chứng. Tổ chức và hoạt động của Hội theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, công khai, minh bạch, không vì mục đích lợi nhuận, tự bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất và phương tiện hoạt động. Toàn tỉnh hiện có 14 tổ chức hành nghề công chứng với 28 công chứng viên.

Ngày 16/3/2019, Hội Công chứng viên tỉnh tổ chức Đại hội toàn thể công chứng viên lần thứ 1, nhiệm kỳ 2019-2021. Tới dự có đại diện lãnh đạo Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Dân Vận Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, các công chứng viên thuộc các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại đại hội, lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh đề nghị, ngay sau hội nghị này, Hội Công chứng viên tỉnh phối hợp với các bộ phận chuyên môn Sở Tư pháp, các cơ quan tổ chức liên quan hoàn thành thủ tục thành lập Hội; làm tốt vai trò là đầu mối thống nhất, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công chứng viên, tạo điều kiện cho các tổ chức hành nghề công chứng mở rộng quan hệ hợp tác, giao lưu để phát triển nghề công chứng trên địa bàn tỉnh... để công chứng viên thực sự là những “thẩm phán phòng ngừa”, người gác cổng cho các giao dịch, hợp đồng dân sự, hợp đồng kinh tế trong đời sống xã hội hàng ngày.

Đại hội đã thông qua Điều lệ của Hội nhiệm kỳ 2019 - 2021 và phương hướng hoạt động của Hội với các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể. Đại hội cũng bầu ra Ban Chấp hành gồm 03 thành viên; Ban Kiểm tra; Hội đồng khen thưởng kỷ luật.

BACK-TO-TOP