hoi-cong-chung-vien-tinh-tay-ninh

HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN TỈNH TÂY NINH

something

something

something

something

something

 

Đang cập nhật

Đang cập nhật

hoicongchungtayninh@gmail.com

Số 082, Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

0276.3.822.975 (Phòng công chứng số 1 Tây Ninh)

Phòng công chứng Nhà nước số 1 tỉnh Tây Ninh được thành lập và hoạt động từ năm 1991 theo Quyết định số 48 ngày 24/10/1991 của UBND tỉnh Tây Ninh. Khi được thành lập, Phòng công chứng Nhà nước số 1 tỉnh Tây Ninh với 02 công chứng viên. Năm 1995, UBND tỉnh Tây Ninh thành lập thêm Phòng công chứng Nhà nước số 2 và đến năm 2004 thành lập thêm Phòng công chứng Nhà nước số 3.Ba phòng công chứng đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tây Ninh, đã khẳng định rõ vị trí, vai trò của công chứng trong đời sống xã hội. Tính đến năm 2007, đã có 06 công chứng viên hành nghề tại 03 Phòng công chứng nêu trên.

Sau khi chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng được thông qua, từ năm 2008 cho tới nay, công chứng Tây Ninh thực sự phát triển. Hiện nay, trên toàn tỉnh đã có 27 công chứng viên đăng ký hành nghề tại 13 tổ chức hành nghề công chứng ( trong đó có 03 Phòng công chứng và 10 Văn phòng công chứng, được phân bố đều trên 9 huyện/ thành phố).

Năm 2016, Hội công chứng viên tỉnh Tây Ninh được thành lập theo Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2016 của UBND  tỉnh. Ngày 16/7/2016, Đại hội Hội công chứng viên tỉnh Tây Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021 đã được tổ chức, Đại hội thống nhất bầu ra Ban Chấp hành gồm 5 thành viên, do ông Nguyễn Anh Tắc - công chứng viên - hành nghề tại Văn phòng công chứng Trần Duy Linh làm Chủ tịch Hội.

Là một tỉnh nằm ở biên giới Tây Nam nên hoạt động công chứng ở Tây Ninh tuy không sôi động, nhưng phần nào đã góp phần ổn định trật tự xã hội. Hoạt động công chứng góp phần làm cho các giao dịch dân sự, kinh tế, thương mại được thực hiện theo đúng khuôn khổ của pháp luật, góp phần tăng cường pháp chế XHCN.

BACK-TO-TOP