hoi-cong-chung-vien-tinh-tien-giang

HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN TỈNH TIỀN GIANG

something

something

something

something

something

 

Đang cập nhật

Đang cập nhật

pcc1.stp@gmail.com

Đang cập nhật

0909889559

Nhằm đáp ứng nhu cầu công chứng, chứng thực của người dân trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Tiền Giang đã ban hành Quyết định số 486/QĐUB ngày 05/9/1989 về việc thành lập tổ chức công chứng Nhà nước, trên cơ sở đó Phòng công chứng Nhà nước tỉnh Tiền Giang đầu tiên được thành lập với 02 công chứng viên.

Do điều kiện kinh tế xã hội địa phương ngày càng phát triển, nhu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch của người dân ngày càng tăng và nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi có yêu cầu công chứng, ngày 10/11/1992, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 900/QĐ-UB về việc chuyển Phòng công chứng Nhà nước tỉnh Tiền Giang thành Phòng công chứng Nhà nước số 1 và thành lập Phòng công chứng Nhà nước số 2, số 3 tỉnh Tiền Giang. Ngày 26/3/2001, UBND tỉnh Tiền Giang ra Quyết định số 1036/QĐ.UB về việc đổi tên gọi Phòng công chứng Nhà nước số 1, số 2, số 3 tỉnh Tiền Giang thành Phòng công chứng số 1, số 2, số 3, thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về xã hội hóa hoạt động công chứng, tính đến nay trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có 03 Phòng công chứng và 13 Văn phòng công chứng với 33 công chứng viên đăng ký hành nghề.

Ngoài ra, nhằm đáp ứng nguyện vọng của các công chứng viên về nhu cầu nghiên cứu, trao đổi nghiệp vụ, hỗ trợ nhau trong hoạt động công chứng, đồng thời thực hiện chức năng tuyên truyền phổ biến pháp luật, thực hiện quy tắc đạo đức hành nghề công chứng, đảm bảo sự thống nhất, phối hợp chặt chẽ trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang thì vấn đề cấp thiết được đặt ra là cần có một tổ chức vừa chịu sự quản lý của Nhà nước, vừa phát huy tính tự quản để liên kết hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng lại với nhau và đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các công chứng viên.

Vì lẽ đó, ngày 26/11/2015, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 3188/QĐ-UBND cho phép thành lập Hội công chứng viên tỉnh Tiền Giang. Ngày 26/3/2016, các công chứng viên trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã tổ chức thành công Đại hội Hội công chứng viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2016-2020. Đại hội đã bầu chọn 05 công chứng viên từ các tổ chức hành nghề công chứng vào Ban Chấp hành Hội. Ban Chấp hành Hội gồm 01 Chủ tịch và 02 Phó chủ tịch và ông Huỳnh Hữu Minh, Trưởng phòng công chứng số 1 tỉnh Tiền Giang được bầu làm Chủ tịch Hội.

BACK-TO-TOP