hoi-cong-chung-vien-tinh-vinh-phuc

HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN TỈNH VĨNH PHÚC

something

something

something

something

something

 

Đang cập nhật

Đang cập nhật

phongcc1vp@gmail.com

Đường Chu Văn An, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

02113860449

Ngày 01/01/1997, tỉnh Vĩnh Phúc được tái lập ( tách ra từ tỉnh Vĩnh Phú). Tỉnh Vĩnh Phúc được kế thừa Phòng công chứng Nhà nước số 2 của tỉnh Vĩnh Phú cũ với 02 công chứng viên. Tháng 7/1997, được sự quan tâm của UBND tỉnh, Phòng công chứng Nhà nước số 2 tỉnh Vĩnh Phúc được thành lập tại địa chỉ phường Trưng Trắc, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc với 2 công chứng viên hành nghề.

Năm 2001, để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh thành lập Phòng công chứng số 3 đóng tại xã Quang Minh, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc với 02 công chứng viên. Năm 2007 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc sát nhập tỉnh Hà Tây và huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc vào thành phố Hà Nội, Phòng công chứng số 3 tỉnh Vĩnh Phúc được chuyển về thành phố Hà Nội.

Sau khi có chủ trương xã hội hóa, hoạt động công chứng đã phát triển nhanh chóng. Cho tới nay, tỉnh Vĩnh Phúc có tổng số 24 tổ chức hành nghề công chứng với 52 công chứng viên; Phòng công chứng số 2, số 3 được chuyển đổi thành Văn phòng công chứng; Phòng công chứng số 1 hoạt động trên nguyên tắc tự thu, tự chi, tự chịu trách nhiệm với tổng số 2 công chứng viên.

Cùng với sự phát triển như trên, năm 2016, Hội công chứng viên tỉnh Vĩnh Phúc được thành lập. Bằng việc tổ chức Đại hội lần thứ nhất( Đại hội thành lập) nhiệm kỳ 2016-2018. Đại hội đã bầu ra 5 hội viên vào Ban Chấp hành do ông Lê Văn Dũng, công chứng viên, Trưởng văn phòng công chứng số 1 làm Chủ tịch Hội. Từ khi thành lập đến nay, dù còn nhiều khó khăn như kinh phí hoạt động, cơ chế quản lý, sinh hoạt… Hội công chứng viên tỉnh Vĩnh Phúc đã đóng góp nhiều ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp và của tỉnh Vĩnh Phúc; tích cực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công chứng viên; phối hợp với Sở Tư pháp tập huấn nghiệp vụ cho công chứng viên, góp phần tích cực vào hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh.

 

 

 

BACK-TO-TOP