hoi-cong-chung-vien-tinh-yen-bai

HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN TỈNH YÊN BÁI

something

something

something

something

something

 

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái, phường Đồng Tâm, thành phố Yên bái, tỉnh Yên Bái

0982.469.566

Yên Bái là một tỉnh miền núi nằm sâu trong nội địa, là 1 trong 13 tỉnh vùng núi phía Bắc, nằm giữa 2 vùng Đông Bắc và Tây Bắc. Phía Bắc giáp tỉnh Lào Cai, phía nam Giáp tỉnh Phú Thọ, phía Đông giáp 2 tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang và phía Tây giáp tỉnh Sơn La. Yên Bái có 9 đơn vị hành chính ( 1 thành phố, 1 thị xã và 7 huyện) với tổng 180 xã, phường, thị trấn.

Theo Quyết định số 234 ngày 20/4/1993 của UBND tỉnh Yên Bái, Phòng công chứng Nhà nước số 1 tỉnh Yên Bái đã được thành lập với 02 công chứng viên. Do điều kiện kinh tế khó khăn, nhu cầu công chứng các giao dịch không nhiều nên phải tới năm 2005, UBND tỉnh Yên Bái mới tiếp tục thành lập thêm Phòng công chứng số 2, nâng tổng số tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh lên 2 đơn vị. Mặc dù còn ít công chứng viên, nhưng các tổ chức hành nghề công chứng đã phần nào đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Yên Bái, đồng thời khẳng định rõ vị trí, vai trò của công chứng trong đời sống xã hội.

Năm 2006, Luật công chứng ra đời đã quy định cụ thể về việc xã hội hóa hoạt động công chứng. Tuy nhiên do Yên Bái là một tỉnh nghèo, nhu cầu công chứng chưa phát triển nên tháng 1 năm 2012 mới thành lập thêm được Văn phòng công chứng Xuân Quyền ( nay là Văn phòng công chứng Hoàng Thắng). Đến tháng 5 năm 2017, thành lập thêm Văn phòng công chứng Nguyễn Nhật và đến 8/2018 thành lập thêm được Văn phòng công chứng Vũ Bích Huệ. Đến nay tổng số tổ chức hành nghề công chứng trên tỉnh Yên Bái là 05 tổ chức.

Tháng 6 năm 2018, Hội công chứng viên tỉnh Yên Bái đã được thành lập theo Quyết định số 3527/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Yên Bái. Đây chính là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên đang hành nghề trên địa bàn tỉnh. Đại hội bầu ra Ban Chấp hành gồm 3 thành viên, do bà Vũ Thị Bích Huệ - Trưởng văn phòng công chứng Vũ Bích Huệ làm Chủ tịch Hội.

BACK-TO-TOP