hoi-cong-chung-vien-thanh-pho-da-nang

HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

something

something

something

something

something

 

Đang cập nhật

Đang cập nhật

hoicongchung@danang.gov.vn

90 Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

0903.500.407

Phòng công chứng Nhà nước số 1 thành phố Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 119/QĐ-UB ngày 11 tháng 01 năm 1997 của UBND thành phố Đà Nẵng. Ngày 21/02/2002 và ngày 07/10/2005, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định tiếp tục thành lập Phòng công chứng số 2 và Phòng công chứng số 3, nhằm đảm bảo nhu cầu công chứng của người dân, tổ chức địa phương.

Sau chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng được thông qua tới nay. Trên địa bàn thành phố đã có 19 tổ chức hành nghề công chứng với 51 công chứng viên đăng kí hành nghề. Nhận thấy tầm quan trọng của việc thành lập Hội công chứng trong việc phát triển nghề công chứng trên địa bàn thành phố, tháng 7 năm 2011, Câu lạc bộ Công chứng thành phố Đà Nẵng đã ra đời.

Ngày 04/10/2012, được sự cho phép của UBND thành phố tại Quyết định số 8118/QĐ-UBND, Câu lạc bộ Công chứng thành phố Đà Nẵng đã đổi tên thành Hội Công chứng thành phố Đà Nẵng và phê duyệt Điều lệ, bầu Ban Chấp hành với nhiệm kỳ hoạt động mới ( 2013-2016) bao gồm 07 thành viên, do ông Nguyễn Bá Sơn- Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng làm Chủ tịch Hội.

Sau đó, do có sự thay đổi về công tác của Chủ tịch Hội, được sự cho phép của Sơ Nội vụ, Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng, Hội công chứng viên thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Đại hội bất thường vào ngày 05 tháng 12 năm 2015 và bầu ông Diệp Thanh Phong làm Chủ tịch Hội.

Với bề dày lịch sử và truyền thống của mình, Hội công chứng viên thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị mở rộng các Hội công chứng viên địa phương và Sở Tư pháp các tỉnh, thảo luận và cùng đưa ra các giải pháp nhằm phát triển Hội công chứng viên trên cả nước; Tham gia các Hội nghị, hoạt động do Bộ Tư pháp tổ chức.

Hội cũng đã tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hang năm cho các hội viên. Đồng thời, Hôi đã thể hiện vai trò của mình trong việc ngăn chặn, chấn chỉnh kịp thời các vi phạm pháp luật trong hoạt động công chứng, phối hợp cùng Sở Tư pháp thành phố tham gia quản lý hoạt động công chứng.

BACK-TO-TOP