Hiệp Hội Công Chứng Viên Việt Nam
Xác thực ý chí - Tạo lập niềm tin

Liên hệ

Hiệp Hội Công Chứng Viên Việt Nam

Địa chỉ: Phòng 508, tòa nhà A, Học Viện Tư pháp, số 9, phố Trần Vỹ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 024.399-990-15

Email: info@vietnamnotary.org

Website: vietnamnotary.org hoặc vietnamnotary.org.vn

Thời gian làm việc: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00; Thứ 2 – Thứ 6