Hiệp Hội Công Chứng Viên Việt Nam
Xác thực ý chí - Tạo lập niềm tin

Giới thiệu


Hội đồng các nhiệm kỳ


Giới thiệu chung

Ngày 02/02/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 132/ĐQ-Ttg về việc phê duyệt Đề án thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam. Đây là một dấu mốc đặc biệt quan trọng trong chặng đường hơn 30 năm tái lập, củng cố và Và phát triển nghề công chứng ở nước ta đánh dấu sự trưởng thành hội nhập quốc tế của công chứng Việt Nam.


Cơ cấu tổ chức


Lịch sử hình thành

Trong những năm đầu đất nước ta đổi mới chế định Công chứng bắt đầu được tái lập đánh dấu bằng sự ra đời của thông tư số 574/QLTPK  ngày mùng 10/10/1987 của Bộ Tư Pháp hướng dẫn công tác công chứng nhà nước và Thông tư số 858/QLTPK ngày 15/10/1987 của Bộ Tư Pháp hướng dẫn thực hiện các việc làm công chức nhà nước đây chính là cơ sở pháp lý lúc bấy giờ.


Điều lệ

* Được phê duyệt ngày 28/06/2023 theo Quyết định số: 1178/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Điều lệ Hiệp hội công chứng viên Việt Nam quy định về tổ chức, hoạt động của Hiệp hội công chứng viên Việt Nam, Hội công chứng viên các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; quyền, nghĩa vụ của hội viên; quan hệ của Hiệp hội công chứng viên Việt Nam với hội viên, với cơ quan, tổ chức có liên quan trong và ngoài nước.


Biểu trưng

Biểu trưng của Hiệp hội được cấu trúc gồm hình tròn nền trắng với các chi tiết thiết kế bằng gam màu xanh đậm và màu vàng; biểu trưng hình tròn được viền phía trên bởi dòng chữ “HIỆP HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN VIỆT NAM” và phía dưới là hai bông lúa cùng dòng chữ “XÁC THỰC Ý CHÍ – TẠO LẬP NIỀM TIN”; chính giữa là hình ảnh ngòi bút cách điệu từ hai đầu Chim Lạc vươn cao đối vào nhau biểu trưng cho hoạt động nghề nghiệp của các công chứng viên cùng cánh chim trải rộng biểu trưng cho niềm tin về sự phát triển của hoạt động công chứng tại Việt Nam trong tương lai.


Hành trình và thành quả

(đang chờ cập nhật)