hoi-cong-chung-vien-thanh-pho-hai-phong

HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

something

something

something

something

something

 

Đang cập nhật

Đang cập nhật

hoiccvhaiphong@gmail.com

Số 53, phố Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

0225.3921188

Phòng Công chứng Nhà nước số 1 thành phố Hải Phòng được thành lập ngày 28/9/1990 theo Quyết định số 623/QĐ-UB của UBND tỉnh Hải Phòng.

Ngày 25/9/1996, UBND thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định thành lập Phòng công chứng Nhà nước số 2 và đến tháng 10 năm 1998, UBND thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định thành lập Phòng công chứng Nhà nước số 3 và Phòng công chứng Nhà nước số 4. Ngày 20/06/2005, UBND thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định số 1292/QĐ-UB thành lập Phòng công chứng số 5. Như vậy đến cuối tháng 6 năm 2005, trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã có 5 Phòng công chứng.

Thực hiện Nghị định số 75/CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam về công chứng, chứng thực, thành phố Hải Phòng là địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện việc xóa bỏ thẩm quyền công chứng bất động sản theo địa hạt, là tiền đề cho công tác xã hội hóa hoạt động công chứng của Đảng và Nhà nước.

Khi chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng được ban hành theo Luật công chứng năm 2006, Hải Phòng là một trong những địa phương dẫn đầu trong cả nước trong việc tăng trưởng số lượng công chứng viên và tổ chức hành nghề công chứng.

Hội công chứng thành phố Hải Phòng được thành lập ngày 14/01/2014 theo Quyết định số 180/QĐ-CT của UBND thành phố Hải Phòng, với 39 công chứng viên và 18 tổ chức hành nghề công chứng. Đến nay, toàn thành phố đã có 74 công chứng viên đăng ký hành nghề tại 28 tổ chức hành nghề công chứng, trong đó có 5 Phòng công chứng và 23 Văn phòng công chứng. Ban Chấp hành Hội công chứng viên thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ thứ nhất gồm có 09 Ủy viên do ông Nguyễn Nhật Quang làm Chủ tịch Hội.

Cùng với công chứng cả nước,công chứng Hải Phòng đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương và trong công tác xây dựng, đào tạo và phát triển đội ngũ công chứng viên và nghề công chứng ở Việt Nam.

BACK-TO-TOP