hoi-cong-chung-vien-tinh-an-giang

HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN TỈNH AN GIANG

something

something

something

something

something

 

Đang cập nhật

Đang cập nhật

hoicongchungvienag@gmail.com

Số 269, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

02963.833.579

An Giang là một tỉnh có dân số đông nhất ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời cũng là tỉnh có dân số đứng thứ 6 Việt Nam. Địa bàn tỉnh An Giang luôn là mục tiêu kinh tế trọng điểm của vùng cũng như cả nước.

Với điều kiện phát triển kinh tế như vậy, tổ chức hành nghề công chứng ở An Giang đã được thành lập từ rất sớm nhằm phục vụ nhu cầu giao dịch của người dân.

Theo Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 03/3/1990 của UBND tỉnh An Giang, Phòng công chứng Nhà nước số 1 tỉnh An Giang đã được thành lập với hai công chứng viên. Đến ngày 27/12/1993, UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 530/QĐUB thành lập Phòng công chứng Nhà nước số 2. Các phòng công chứng Nhà nước trên đã đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, khẳng định rõ vị trí, vai trò của công chứng trong đời sống xã hội.

Năm 2006, Luật công chứng ra đời đánh dấu bước ngoặt về xã hội hóa nghề công chứng. Đến nay, tỉnh An Giang có 22 tổ chức hành nghề công chứng( 02 Phòng công chứng và 20 Văn phòng công chứng) phát triển gấp 20 lần so với thời kỳ đầu mới thành lập.

Ngày 11/6/2016, An Giang đã tổ chức thành công Đại hội Hội công chứng viên tỉnh An Giang lần thứ nhất, bầu ra Ban Chấp hành gồm 07 thành viên và bầu ông Trần Minh Tiên – Trưởng phòng công chứng số 1 làm Chủ tịch Hội.

Trong thời gian qua, Hội công chức viên tỉnh An Giang đã cơ bản kiện toàn được cơ cấu tổ chức cũng như hoạt động của Hội, thực hiện tốt công tác phồi hợp với Sở Tư pháp trong xây dựng đội ngũ công chứng viên, quản lý hoạt động của công chứng viên và các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh. Sau bốn năm thành lập, hoạt động của Hội công chứng viên tỉnh bước đầu đạt được hiệu quả tích cực góp phần phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động công chứng tại tỉnh An Giang.

BACK-TO-TOP