hoi-cong-chung-vien-tinh-binh-dinh

HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN TỈNH BÌNH ĐỊNH

something

something

something

something

something

 

Đang cập nhật

Đang cập nhật

tonthanhxuan@gmail.com

Số 119, Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

0914124947

Sau khi Nghị quyết số 45/HĐBT ngày 27 tháng 10 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng về tổ chức và hoạt động của công chứng Nhà nước ra đời; việc thành lập các Phòng công chứng Nhà nước từng bước được triển khai ở hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Ở Bình Định, theo Quyết định số 372/QĐ-UB của UBND tỉnh, Phòng công chứng Nhà nước số 1 tỉnh Bình Định chính thức được thành lập vào ngày 01/4/1991, với chỉ 01 công chứng viên làm Trưởng phòng và 03 nhân viên nghiệp vụ.

Để kịp thời giải quyết mọi yêu cầu công chứng của cá nhân và tổ chức, cùng với xu thế chung của cả nước, tính đến đầu năm 2007, UBND tỉnh Bình Định cho thành lập thêm 02 Phòng công chứng. Phòng công chứng nhà nước số 2 ra đời năm 1996. Phòng công chứng số 3 ra đời năm 2007.

Từ cơ sở ban đầu như vậy, sau khi có chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng, cũng như nhiều địa phương trong cả nước, hoạt động công chứng, chứng thực ở Bình Định đã tăng trưởng cả về số lượng công chứng viên và tổ chức hành nghề công chứng. Cho đến nay, tỉnh Bình Định hiện có 27 công chứng viên đăng ký hành nghề tại 12 tổ chức hành nghề công chứng, với 03 Phòng công chứng và 09 Văn phòng công chứng đang hoạt động một cách hiệu quả.

Ngày 11 tháng 12 năm 2016 là một mốc thời gian, một ngày có ý nghĩa quan trọng đối với những người đang hành nghề công chứng tại Bình Định. Đại hội Hội công chứng viên tỉnh Bình Định lần thứ nhất đã diễn ra theo Quyết định cho phép thành lập số 3628/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Bình Định. Đại hội đã thong qua Điều lệ Hội công chứng viên tỉnh  Bình Định, bầu BCH Hội nhiệm kỳ 2016- 2020. Công chứng viên Tôn Thanh Phong- Trưởng phòng công chứng số 1 làm Chủ tịch Hội. Đại hội thảo luận phương hướng hành động và nghị sự nhiều vấn đề quan trọng, hướng đến mục tiêu chung của Hội là từng công chứng viên hoàn thành tốt vai trò của mình khi đang hành nghề, đảm bảo an toàn pháp lý cao nhất cho mọi hợp đồng, giao dịch được ký kết, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế chung của địa phương.

BACK-TO-TOP