hoi-cong-chung-vien-tinh-cao-bang

HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN TỈNH CAO BẰNG

something

something

something

something

something

 

Đang cập nhật

Đang cập nhật

damnhatlam22@gmail.com

Tổ 7, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

0967.524.999

Cao Bằng là một tỉnh thuộc vùng Đông bắc Việt Nam. Tỉnh Cao Bằng có 13 đơn vị hành chính cấp huyện bao gồm 1 thành phố và 12 huyện, được phân chia thành 199 đơn vị hành chính cấp xã.

Theo Quyết định số 387 ngày 21/8/1991 của UBND tỉnh Cao Bằng, ngày 21/8/1991, Phòng công chứng Nhà nước – tỉnh Cao Bằng được thành lập. Mặc dù chỉ có duy nhất một tổ chức hành nghề công chứng hoạt động trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, nhưng hoạt động công chứng của tỉnh vẫn góp phần đảm bảo cho các giao dịch, đưa dịch vụ pháp lý đến với người dân hơn.

Sau khi Luật công chứng năm 2006 ra đời, tỉnh Cao Bằng cũng từng bước phát triển việc xã hội hóa hoạt động công chứng theo trủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Đây là một chủ trương hết sức đúng đắn, tạo điều kiện cho sự phát triển tổ chức  và hoạt động công chứng ở Việt Nam nói chung và tỉnh Cao Bằng nói riêng theo hướng chuyên nghiệp hóa và trở thành một trong những dịch vụ công quan trọng, tạo ra những bảo đảm pháp lý về quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, ngăn ngừa rủi ro, tranh chấp.

Hiện nay, tỉnh Cao Bằng có 6 công chứng viên đăng ký hành nghề tại 3 tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Với số lượng ít ỏi như vậy, nhưng các công chứng viên đã luôn luôn nỗ lực đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, khẳng định rõ vị trí, vai trò của công chứng trong đời sống xã hội.

Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của hoạt động công chứng tại địa phương, năm 2017, Hội công chứng viên tỉnh Cao Bằng được thành lập theo Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của UBND tỉnh Cao Bằng. Ngày 27/10/2017, Đại hội Hội công chứng viên tỉnh Cao Bằng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2017-2022 đã được tổ chức tại Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng, thống nhất bầu ra Ban Chấp hành gồm 3 thành viên, do ông Đàm Nhật Lam làm Chủ tịch Hội.

Sau Điều lệ Hội công chứng viên tỉnh Cao Bằng được phê duyệt, mặc dù số lượng ít ỏi, mọi điều kiện còn rất nhiều khó khan nhưng Hội công chứng viên tỉnh Cao Bằng luôn luôn ý thức xây dựng, đưa hoạt động Hội đi vào nề nếp và tiếp tục nỗ lực để phát triển thêm nhiều công chứng viên và tổ chức hành nghề công chứng, nhằm góp phần phát triển ổn định kinh tế tại địa phương.

BACK-TO-TOP