hoi-cong-chung-vien-tinh-dak-nong

HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN TỈNH ĐĂK NÔNG

something

something

something

something

something

 

Đang cập nhật

Đang cập nhật

thupcc1dno@gmail.com

Số 1, Chu Văn An, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

0905.691.117

Ngày 12/01/2004. UBND lâm thời tỉnh Đăk Nông đã ra Quyết định số 70/QĐ-UB về việc thành lập Phòng công chứng số 1 tỉnh Đăk Nông.

Phòng công chứng số 1 tỉnh Đăk Nông được thành lập trên cơ sở chuyển đổi Phòng công chứng số 4 của tỉnh Đăk Lăk, chính vì thế ngay từ buổi đầu sơ khai Phòng công chứng số 1 tỉnh Đăk Nông đã thừa kế từ Phòng công chứng số 4 tỉnh Đăk Lăk về trụ sở, con người, cơ sở vật chất và các trang thiết bị, máy móc phục vụ cho hoạt động công chứng.

Sauk hi chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng được thông qua, Văn phòng công chứng đầu tiên được thành lập năm 2012 và đến nay, tỉnh Đăk Nông có 10 tổ chức hành nghề công chứng trong đó có 2 phòng công chứng và 8 Văn phòng công chứng. Toàn tỉnh có 17 công chứng viên trong đó có 15 công chứng viên tại 8 Văn phòng công chứng và 2 công chứng viên làm việc tại Phòng công chứng. Mặc dù số lượng tổ chức công chứng và công chứng viên còn ít so với các thành phố lớn nhưng cũng đủ đáp ứng tốt nhu cầu của người dân trên địa bàn tỉnh, góp phần đẩy nhanh chủ trương xã hội hóa các dịch vụ công phát triển.

Ngày 26 tháng 5 năm 2017,UBND tỉnh Đăk Nông ban hành Quyết định số 868/QĐ-UBND cho phép thành lập Hội công chứng viên tỉnh Đăk Nông. Ngày 08/7/2017, Đại hội Hội công chứng viên lần thứ nhất được tổ chức tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Đăk Nông. Đã bầu ra được Ban Chấp hành gồm 3 thành viên, do bà Trần Thị Thu-Trưởng phòng công chứng số 1 Đăk Nông làm Chủ tịch. Do Hội mới được thành lập và là một tỉnh miền núi, dân cư thưa thớt, giao dịch dân sự còn chưa nhiều nên phần nào đó Hội hoạt động còn trầm lắng, cần có sự quan  tâm nhiều hơn nữa của Hội công chứng viên các tỉnh bạn có bề dày phát triển và đặc biệt là Hiệp hội công chứng viên Việt Nam khi được thành lập để Hội công chứng viên tỉnh Đăk Nông phát triển.

BACK-TO-TOP