hoi-cong-chung-vien-tinh-dong-thap

HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN TỈNH ĐỒNG THÁP

something

something

something

something

something

 

Đang cập nhật

Đang cập nhật

phuocsadec@gmail.com

Số 466, Nguyễn Sinh Sắc, Khóm 5, phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

0277.3862584

Theo Quyết định số 91/QĐTL ngày 22/07/1991 của UBND tỉnh Đồng Tháp, Phòng công chứng Nhà nước số 1 tỉnh Đồng Tháp được thành lập. Sự ra đời của Phòng công chứng Nhà nước số 1 tỉnh Đồng Tháp đã góp phần đảm bảo an toàn của các giao dịch dân sự, được các cá nhân, tổ chức đánh giá cao. Chính vì vậy, UBND tỉnh Đồng Tháp đã tiếp tục thành lập thêm Phòng công chứng số 2 đặt tại thành phố Sa Đéc và Phòng công chứng số 3 đặt tại thị xã Hồng Ngự, nhằm đưa công chứng đến gần hơn với đời sống xã hội.

Sau khi chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng được thông qua số lượng công chứng viên và tổ chức hành nghề công chứng ở tỉnh Đồng Tháp đã tăng nhanh chóng. Cho tới nay, Đồng Tháp đã có 28 công chứng viên đăng ký hành nghề tại 12 tổ chức hành nghề công chứng, trong đó có 03 Phòng công chứng và 09 Văn phòng công chứng.

Với số lượng công chứng viên khá đông, được sự quan tâm giúp đỡ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, năm 2016, Hội công chứng viên tỉnh Đồng Tháp được thành lập theo Quyết định số 119 QĐ.UBND-TL ngày 16/10/2015 của UBND tỉnh Đồng Tháp, trụ sở đặt được đặt tại địa chỉ 466, đường Nguyễn Sinh Sắc, Khóm 5, phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 19/03/2016, Đại hội Hội công chứng viên tỉnh Đồng Tháp lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021 đã được tổ chức tại sở Tư Pháp tỉnh Đồng Tháp, thống nhất bầu ra Ban Chấp hành gồm 05 thành viên, do ông Nguyễn Văn Phước - Trưởng phòng công chứng số 2 làm Chủ tịch Hội.

Từ khi thành lập tới nay, Hội công chứng viên tỉnh Đồng Tháp đã trở thành mái nhà chung của các công chứng viên tỉnh Đồng Tháp, chấn chỉnh hoạt động công chứng và bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp của công chứng viên.

BACK-TO-TOP