hoi-cong-chung-vien-tinh-ha-tinh

HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN TỈNH HÀ TĨNH

something

something

something

something

something

 

Đang cập nhật

Đang cập nhật

phongcc1hatinh@gmail.com

92, Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

02393.881.421

Hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh gắn liền với sự ra đời của Phòng công chứng Nhà nước số 1 theo Quyết định số 681/QĐ-UB ngày 19/6/1992 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 27/9/1996, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1366 QĐ/UB về việc giao Phòng công chứng số 1 từ UBND tỉnh trực tiếp quản lý sang Sở Tư pháp quản lý, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng theo quy định của Chính phủ.

Năm 2002, nhằm đáp ứng nhu cầu công chứng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn các huyện phía Bắc tỉnh, UBND tỉnh thành lập thêm Phòng công chứng số 2.

Thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng, năm 2008 Phòng công chứng số 1 và Phòng công chứng số 2 trên địa bàn tỉnh đã chuyển sang đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp, đồng thời trên địa bàn tỉnh đến nay thành lập thêm 06 Văn phòng công chứng. Hiện tại, Hà Tĩnh có 18 công chứng viên đăng ký hành nghề tại 08 tổ chức hành nghề công chứng.

Năm 2016. Hội công chứng viên tỉnh Hà Tĩnh được thành lập theo Quyết định số 5000/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 28/6/2016, Đại hội Hội công chứng viên tỉnh Hà Tĩnh lần thứ nhất nhiệm lỳ 2016-2018, bầu ra Ban Chấp hành gồm 3 thành viên, do ông Bùi Minh Thu – Trưởng phòng công chứng số 1 tỉnh Hà Tĩnh làm Chủ tịch Hội.

Hội công chứng viên tỉnh ra đời là nơi tập hợp, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên cũng như duy trì sự ổn định, phát triển hoạt động công chứng tại tỉnh Hà Tĩnh. Tuy mới thành lập với số lượng hội viên ít và hoạt động còn có những khó khan nhưng Hội cũng đã tích cực đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động công chứng của tỉnh, Trung ương và góp phần trong tiến trình thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam.

BACK-TO-TOP