hoi-cong-chung-vien-tinh-hau-giang

HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN TỈNH HẬU GIANG

something

something

something

something

something

 

Đang cập nhật

Đang cập nhật

vanphongcongchungchauthanh@gmail.com

Đang cập nhật

0779.897.006

Theo Quyết định số 29/2004.QĐ-UB tỉnh Hậu Giang, ngày 14/01/2004, Phòng công chứng tỉnh Hậu Giang được thành lập với 02 công chứng viên, trụ sở được đặt tại khu 406, đường Trần Hưng Đạo, khu vực 3, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Tiếp theo, UBND tỉnh Hậu Giang đã tiếp tục thành lập thêm 08 Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, khẳng định rõ vị trí, vai trò của công chứng trong đời sống xã hội.

Sau khi chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng được thông qua, Hậu Giang tiếp tục là địa phương đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng, tăng trưởng cả về số lượng công chứng viên và tổ chức hành nghề công chứng. Cho tới nay, Hậu Giang có 14 công chứng viên đăng ký hành nghề tại 09 tổ chức hành nghề công chứng.

Năm 2016, Hội công chứng viên tỉnh Hậu Giang được thành lập theo Quyết định số 660/QĐ-UB ngày 27/4/2016 của UBND tỉnh Hậu Giang, Đây chính là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên được thành lập trên địa bàn tỉnh. Ngày 13/9/2016, tại Đại hội Hội công chứng viên lần thứ nhất nhiệm kỳ 2016-2021, có 03 thành viên được bầu vào Ban Chấp hành Hội công chứng viên tỉnh Hậu Giang do bà Nguyễn Thị Kim Thanh làm Chủ tịch Hội. Hiện nay, do bà Nguyễn Thị Kim Thanh xin nghỉ việc nên Ông Nguyễn Xuân Thắng là Phó Chủ tịch Hội công chứng viên tỉnh Hậu Giang đảm nhận thay công việc.

Với 02 năm hoạt động như trên, Hội công chứng viên tỉnh Hậu Giang đã tích cực cử nhiều công chứng viên tham gia vào các hoạt động nghề nghiệp như phối hợp với Sở Tư pháp và Hội công chứng viên thành phố Cần Thơ, Trung tâm Thông tin, Hỗ trợ pháp luật thuộc Cục Công tác phía Nam- Bộ Tư pháp tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho công chứng viên tỉnh Hậu Giang cũng như các tỉnh bạn; tham gia xây dựng pháp luật và có nhiều đóng góp trong việc thành lập Ban vận động, tiến tới thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam.

BACK-TO-TOP