hoi-cong-chung-vien-tinh-hung-yen

HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN TỈNH HƯNG YÊN

something

something

something

something

something

 

Đang cập nhật

Đang cập nhật

tuyetlecc@gmail.com

Số 19, An Vũ, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

0912.732.728

Năm 1997, tỉnh Hưng Yên được thành lập, tách ra từ tỉnh Hải Hưng. Phòng công chứng Nhà nước số 1 tỉnh Hưng Yên được thành lập theo Quyết định của UBND tỉnh Hưng Yên với 02 nhân viên công chứng, trụ sở được đặt tại thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Đồng thời trong năm 1997, UBND tỉnh Hưng Yên cho phép thành lập thêm Phòng công chứng Nhà nước số 2 đặt trụ sở tại thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Như vậy sau khi tách tỉnh, Hưng Yên có 02 Phòng công chứng Nhà nước, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, khẳng định rõ vị trí, vai trò của công chứng trong đời sống xã hội.

Sau khi Luật công chứng 2006 có hiệu lực, với chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng, UBND tỉnh Hưng Yên đã cho phép thành lập các Văn phòng công chứng hoạt động theo mô hình doanh nghiệp. Đến nay, cả tỉnh Hưng Yên có 10 tổ chức hành nghề công chứng và 21 công chứng viên đăng ký hành nghề.

Năm 2017, Hội công chứng viên tỉnh Hưng Yên được thành lập theo Quyết định số 504/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên, trụ sở đặt tại Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên.

Ngày 26/7/2017, Hội công chứng viên tỉnh Hưng Yên tổ chức Đại hội Hội công chứng viên tỉnh Hưng Yên khóa I, nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội đã bầu chọn được 05 công chứng viên vào Ban Chấp hành và bà Đoàn Thị Tuyết Lê – công chứng viên Văn phòng công chứng Đoàn Tuyết Lê được bầu làm Chủ tịch Hội.

Trong thời gian qua, Hội công chứng viên tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng công chứng cho các công chứng viên và chuyên viên nghiệp vụ thuộc các tổ chức hành nghề công chứng, góp phần nâng cao nhận thức, trao đổi kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khan, vướng mắc trong khi hành nghề để phục vụ tốt hơn cho hoạt động công chứng, hạn chế được những rủi ro cho công chứng viên trong quá trình giải quyết yêu cầu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh.

BACK-TO-TOP