hoi-cong-chung-vien-tinh-lao-cai

HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN TỈNH LÀO CAI

something

something

something

something

something

 

Đang cập nhật

Đang cập nhật

lethuhangcc1lc@gmail.com

Số 577, Hoàng Liên, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

0214.3840066 - 0979895465

Hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Lào Cai tuy đã được thực hiện từ trước năm 1992 do cơ quan hành chính các cấp đảm nhiệm, nhưng chỉ đến ngày 13/01/1992 mới chính thức được thực hiện bởi tổ chức chuyên trách là Phòng công chứng Nhà nước số 1 tỉnh Lào Cai theo Quyết định số 08/QĐ.UB của UBND tỉnh Lào Cai.

Đến năm 1997, UBND tỉnh Lào Cai đã quyết định thành lập thêm 01 Phòng công chứng với tên gọi Phòng công chứng Nhà nước số 2 tỉnh Lào Cai.

Đến năm 2003, do số lượng việc công chứng, chứng thực giảm ( do công tác chứng thực bản sao chuyển về UBND thực hiện), Phòng công chứng số 2 được giải thể, lúc này trên địa bàn tỉnh Lào Cai chỉ còn lại Phòng công chứng số 1 với 05 công chứng viên.

Thực hiện xã hội hóa hoạt động công chứng, đến năm 2010 tỉnh Lào Cai đã thành lập thêm 02 Văn phòng công chứng, nâng tổng số tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh thành 03 tổ chức, đánh dấu bước phát triển mới của hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo lộ trình của Luật công chứng năm 2006.

Đến tháng 12/2016, trước khi tổ chức kỳ Đại hội đầu tiên của Hội công chứng viên tỉnh Lào Cai, hoạt động công chứng đã có sự phát triển tương đối mạnh. Toàn tỉnh đã thành lập được 08 tổ chức hành nghề công chứng với 09 công chứng viên.

Đến tháng 9/2018, sau khi triển khai việc chuyển đổi mô hình hoạt động của Văn phòng công chứng, 08 tổ chức hành nghề công chứng đã phát triển hơn với 15 công chứng viên đăng ký hành nghề.

Ngày 22/12/2016, sau thời gian chuẩn bị và nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai, được sự đồng ý cùa UBND tỉnh Lào Cai, sự giúp đỡ, động viên của Hội công chứng viên các tỉnh bạn: thành phố Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Nguyên,…tỉnh Lào Cai tiến hành Đại hội Hội công chứng viên tỉnh Lào Cai lần thứ nhất.

Đại hội lần thứ nhất Hội công chứng viên tỉnh Lào Cai được tiến hành tổ chức ngày 22/12/2016. Kết quả, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội; bà Lê Thị Thu Hằng - Trưởng phòng công chứng số 1 tỉnh Lào Cai - công chứng viên - được bầu giữ chức Chủ tịch Hội.

BACK-TO-TOP