hoi-cong-chung-vien-tinh-phu-yen

HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN TỈNH PHÚ YÊN

something

something

something

something

something

 

Đang cập nhật

Đang cập nhật

vanphongcongchungthanhpho@gmail.com

Đang cập nhật

0913.406.683

Năm 1992, Phòng công chứng nhà Nước số 1, tỉnh Phú Yên được thành lập gồm có 3 công chứng viên và 04 nhân viên, trụ sở được đặt tại đường Nguyễn Trãi, Phường 4, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên sau này chuyển về 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Từ khi thành lập, Phòng công chứng Nhà nước số 1 tỉnh Phú Yên đã hoạt động rất tích cực, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội, khẳng định rõ vị trí, vai trò của tổ chức hành nghề công chứng trong đời sống xã hội.

Sau khi chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng được thông qua theo Luật công chứng năm 2006 và Luật công chứng 2014, hiện nay tỉnh Phú Yên có 6 tổ chức hành nghề công chứng  và có 13 công chứng viên hoạt động. Dựa trên tình hình phát triển nghề công chứng tại địa phương, UBND tỉnh Phú Yên đã đồng ý giải thể Phòng công chứng số 1 vào năm 2016, tạo điều kiện cho các Văn phòng công chứng phát triển toàn diện và cùng chung một cơ chế quản lý.

Năm 2016, Hội công chứng viên tỉnh Phú Yên được thành lập theo Quyết định số 2186/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Yên  ngày 14/9/2016. Đây chính là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên được thành lập ở tỉnh Phú Yên.

Đại hội Hội công chứng viên tỉnh Phú Yên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021 đã được tổ chức tại Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên, thống nhất bầu ra Ban Chấp hành gồm 4 thành viên, do ông Nguyễn Thu, Trưởng VPCC Thành Phố làm Chủ tịch Hội.

Hội công chứng viên tỉnh Phú Yên đã tham gia tích cực, giúp đỡ cho Sở Tư pháp tỉnh quản lý hoạt động của công chứng viên thuộc các Văn phòng công chứng trong tỉnh theo quy định của Luật công chứng năm 2014, đồng thời cũng trở thành tổ chức xã hội nghề nghiệp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công chứng viên đang hành nghề tại địa phương.

BACK-TO-TOP