hoi-cong-chung-vien-tinh-quang-ngai

HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN TỈNH QUẢNG NGÃI

something

something

something

something

something

 

Đang cập nhật

Đang cập nhật

ntlong-stp@quangngai.gov.vn

Đang cập nhật

0914.904.999

Quảng Ngãi nằm ở vị trí trung độ của cả nước, cách Hà Nội 884km về phía bắc và thành phố Hồ Chí Minh 836km về phía nam. Tỉnh Quảng Ngãi bao gồm 1 thành phố trực thuộc, 1 thị xã và 12 huyện. Tỉnh Quảng Ngãi nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của miền Trung, được Chính phủ chọn lựa để phát triển công nghiệp, góp phần đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế theo hướng hiện đại hóa, công nghiệp hóa

Theo Quyết định số 1110/1990/QĐ-UB ngày 14/8/1990 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, Phòng công chứng Nhà nước số 1 tỉnh Quảng Ngãi được thành lập. Phòng công chứng có 3 công chứng viên và 5 nhân viên, đã đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, khẳng định rõ vị trí, vai trò của công chứng trong đời sống xã hội của tỉnh nhà.

Sau khi chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng được thông qua, số tổ chức hành nghề công chứng và công chứng viên của tỉnh phát triển mạnh. Cho tới nay, Quảng Ngãi có 22 công chứng viên đăng ký hành nghề tại 10 tổ chức hành nghề công chứng. Qua nhiều năm hoạt động, các công chứng viên đăng ký hành nghề tại tỉnh Quảng Ngãi đã góp phần không nhỏ trong việc đưa dịch vụ công chứng đến gần với người dân, giúp cho các giao dịch cá nhân, tổ chức được thực hiện an toàn, đúng luật, góp phần tạo công ăn việc làm cho nhiều cán bộ, nhân viên của tổ chức hành nghề công chứng.

Nhận thức được sự cần thiết phải thành lập Hội công chứng viên theo quy định của Luật công chứng năm 2014, tạo ra một mái nhà chung, là nơi sinh hoạt, trao đổi nghiệp vụ cho các công chứng viên đang hành nghề tại tỉnh, năm 2017, Hội công chứng viên tỉnh Quảng Ngãi được thành lập theo Quyết định số 1733/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Đại hội Hội công chứng viên tỉnh Quảng Ngãi lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2018-2023 đã được tổ chức ngày 27/01/2018, thống nhất bầu ra Ban Chấp hành gồm 5 thành viên, do ông Nguyễn Thành Long - Trưởng phòng công chứng số 1 làm Chủ tịch Hội.

Mặc dù mới đi vào hoạt động, nhưng Hội công chứng viên tỉnh Quảng Ngãi đã nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, cùng góp sức với công chứng viên cả nước tiến tới thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam

BACK-TO-TOP