hoi-cong-chung-vien-tinh-soc-trang

HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN TỈNH SÓC TRĂNG

something

something

something

something

something

 

Đang cập nhật

Đang cập nhật

vpcctd@gmail.com

Số 16 Võ Đình Sâm, phường 8, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

0299.3812269

Cùng với việc tách tỉnh Hậu Giang và tái lập tỉnh Sóc Trăng năm 1992, Phòng công chứng Nhà nước số 1, tỉnh Sóc Trăng được thành lập với 03 công chứng viên do ông Huỳnh Đức Khải làm Trưởng phòng.

Sau khi có chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng, tỉnh Sóc Trăng thành lập thêm 06 Văn phòng công chứng trong giai đoạn 2010-2015.

Giai đoạn 2011-2018, các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đã đồng ý cho giải thể Phòng công chứng số 1, chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng Trần Đề và Văn phòng công chứng Sóc Trăng; đồng thời thành lập thêm Văn phòng công chứng La Vĩnh.

Tính đến tháng 10/2018, hiện đang có 05 Văn phòng công chứng hoạt động trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng gồm: Văn phòng công chứng Trần Thanh Dũng, Văn phòng công chứng Ba Xuyên, Văn phòng công chứng Trần Vũ Ngân Bình, Văn phòng công chứng Trần Văn Nam và Văn phòng công chứng La Vĩnh, với 10 công chứng viên đang hoạt động.

Ngày 20/10/2018, Đại hội Hội công chứng viên tỉnh Sóc Trăng lần thứ I, nhiệm kỳ 2018-2023 được tổ chức tại Sở Tư pháp tỉnh; đến dự Đại hội có đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy, đại diện Sở Nội vụ, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh và đặc biệt có ông Lê Thành Trí – UV BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Đại hội đã thông qua văn kiện, Điều lệ Hội và Bầu BCH gồm 03 người, bầu ông Trần Thanh Dũng, Trưởng Văn phòng công chứng Trần Thanh Dũng, làm Chủ tịch Hội.

Mặc dù mới được thành lập, nhưng Hội công chứng viên tỉnh Sóc Trăng đã nhanh chóng kiện toàn bộ máy tổ chức xúc tiến các hoạt động của Hội, để Hội sẽ trở thành mái nhà chung của các công chứng viên đang đăng ký hành nghề tại tỉnh Sóc Trăng.

BACK-TO-TOP