hoi-cong-chung-vien-tinh-thai-nguyen

HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN TỈNH THÁI NGUYÊN

something

something

something

something

something

 

Đang cập nhật

Đang cập nhật

hoicongchungvientinhthainguyen@gmail.com

Số 7, Cách Mạng Tháng 8, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

02083.856389

Phòng công chứng Nhà nước số 1 tỉnh Thái Nguyên là phòng công chứng đầu tiên của tỉnh được thành lập theo Quyết định số 11/QĐ-UB ngày 10/10/1990 của UBND tỉnh Thái Nguyên. Năm 2006, UBND tỉnh Thái Nguyên thành lập thêm Phòng công chứng số 2. Việc ra đời của hai Phòng công chứng đã góp phần tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà và khẳng định rõ vị trí, vai trò của công chứng trong đời sống xã hội.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về xã hội hóa công chứng, những năm vừa qua, hoạt động công chứng của tỉnh đã có sự phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng. Cho tới nay, toàn tỉnh có 26 công chứng viên đăng ký hành nghề tại 12 tổ chức hành nghề công chứng.

Năm 2015, Hội công chứng viên tỉnh Thái Nguyên được thành lập theo Quyết định số 2702/QĐ-UBND ngày 9/10/2015 của UBND tỉnh Thái Nguyên. Đây là Hội công chứng viên thứ 10 trong cả nước. Ngày 26/11/2015, Đại hội Hội công chứng viên tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015-2020 đã được tổ chức, thống nhất bầu ra Ban Chấp hành gồm 03 thành viên, do ông Lương Hữu Phước - Trưởng phòng công chứng số 1 làm Chủ tịch Hội.

Trong quá trình thành lập và hoạt động, Hội công chứng viên tỉnh Thái Nguyên luôn nhận được sự quan tâm,chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, Sở Tư pháp và sự phối hợp tích cực của các cơ quan ban ngành trong tỉnh. Do vậy, công tác Hội từ những ngày đầu thành lập đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Hội đã phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong công tác quản lý nhà nước về công chứng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các hội viên, các tổ chức hành nghề công chứng. Hội cũng tham gia tích cực vào các hoạt động nghề nghiệp như tập huấn nghiệp vụ cho công chứng viên, cử công chứng viên tham gia giảng dạy tại Học viện Tư pháp,tham gia các hội thảo, hội nghị về công chứng trong nước và quốc tế, góp ý kiến vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp tổ chức, tham gia tích cực trong việc thành lập Ban vận động, tiến tới thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam…

Hội xác định quan hệ đối ngoại là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực công chứng với các Hội công chứng viên trong cả nước. Bên cạnh đó, hoạt động kết nghĩa công chứng quốc tế cũng được Hội hết sức quan tâm chú trọng.

BACK-TO-TOP