hoi-cong-chung-vien-tinh-thua-thien-hue

HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

something

something

something

something

something

 

Đang cập nhật

Đang cập nhật

nhhoang.stp@thuathienhue.gov.vn

148A Nguyễn Huệ, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

0234-3824924

Theo Quyết định số 1184 ngày 03/11/1993 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Phòng công chứng Nhà nước số 1 tỉnh Thừa Thiên Huế được thành lập với 03 công chứng viên. Những năm tiếp theo đó, để phục vụ nhu cầu công chứng  tại địa phương, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã thành lập thêm Phòng công chứng số.

Trong những năm chưa thực hiện xã hội hóa hoạt động công chứng, Phòng công chứng số 1 và Phòng công chứng số 2 tỉnh Thừa Thiên Huế đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, khẳng định rõ vị trí, vai trò của công chứng trong đời sống xã hội.

Năm 2016, Luật công chứng ra đời cùng với chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng, tỉnh Thừa Thiên Huế đã đồng ý thành lập thêm 03 Văn phòng công chứng, hoạt động theo hình thức doanh nghiệp, đảm bảo cho nhu cầu công chứng của người dân được thuận tiện hơn.

Cho tới nay, Thừa Thiên Huế đã có 13 công chứng viên đăng ký hành nghề tại 05 tổ chức hành nghề công chứng, các Văn phòng công chứng đều hoạt động theo hình thức công ty hợp danh, phù hợp với Luật công chứng 2014.

Để đảm bảo hoạt động công chứng quy củ hơn, phù hợp với quy định của Luật công chứng năm 2014, Hội công chứng viên tỉnh Thừa Thiên Huế đã được các cơ quan chức năng có thẩm quyền cho phép thành lập.

Tháng 12 năm 2016, Đại hội Hội công chứng viên tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021 được tổ chức, bầu ra Ban Chấp hành gồm 03 thành viên, do ông Nguyễn Hữu Hoàng-Trưởng phòng công chứng số 1 tỉnh Thừa Thiên Huế giữ chức vụ Chủ tịch.

Từ khi thành lập đến nay, hoạt động của Hội công chứng viên tỉnh Thừa Thiên Huế đã đi vào nề nếp. Hội đã tổ chức nhiều hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ hàng năm cho công chứng viên, cập nhật các kiến thức pháp luật mới nhằm đảm bảo chất lượng hoạt động công chứng ngày càng nâng cao và hoàn thiện.

Nhìn chung hoạt động của Hội công chứng viên tỉnh Thừa Thiên Huế không thiên về bề nổi mà chủ yếu tập trung vào bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm.

BACK-TO-TOP