Hiệp Hội Công Chứng Viên Việt Nam
Xác thực ý chí - Tạo lập niềm tin

Biểu trưng

PHỤ LỤC 1
MẪU BIỂU TRƯNG HIỆP HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Điều lệ Hiệp hội công chứng viên Việt Nam)

Xác thực ý chí – Tạo lập niềm tin

—–

Biểu trưng của Hiệp hội được cấu trúc gồm hình tròn nền trắng với các chi tiết thiết kế bằng gam màu xanh đậm và màu vàng; biểu trưng hình tròn được viền phía trên bởi dòng chữ “HIỆP HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN VIỆT NAM” và phía dưới là hai bông lúa cùng dòng chữ “XÁC THỰC Ý CHÍ – TẠO LẬP NIỀM TIN”; chính giữa là hình ảnh ngòi bút cách điệu từ hai đầu Chim Lạc vươn cao đối vào nhau biểu trưng cho hoạt động nghề nghiệp của các công chứng viên cùng cánh chim trải rộng biểu trưng cho niềm tin về sự phát triển của hoạt động công chứng tại Việt Nam trong tương lai. Mẫu Biểu trưng được quy định tại Phụ lục kèm theo Điều lệ này.