Hiệp Hội Công Chứng Viên Việt Nam
Xác thực ý chí - Tạo lập niềm tin

Hiệp Hội Công Chứng Viên Việt Nam chính thức được thành lập

Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình đánh giá đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu sự phát triển về tổ chức và hoạt động của công chứng Việt Nam trên chặng đường hơn 30 năm hình thành và phát triển.

Phó Thủ tướng cũng cho rằng, với đặc thù là một nghề bổ trợ tư pháp, các công chứng viên cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ pháp luật. Công chứng viên cần có kỹ năng nghề nghiệp, quy tắc đạo đức hành nghề công chứng, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các bên khi tham gia giao dịch.

Mục đích là tạo niềm tin cho người dân, doanh nghiệp để công chứng viên thực sự là những “thẩm phán phòng ngừa”, người gác cổng cho các hợp đồng, giao dịch.

“Muốn vậy, bản thân mỗi công chứng viên cần ý thức và hành động nỗ lực hết mình để không ngừng học hỏi, trau dồi đạo đức, bản lĩnh nghề nghiệp, hoàn thiện kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn và kỹ năng nghề nghiệp của mình”- Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình, nói.

Nhấn mạnh việc giới công chứng Việt Nam từ nay đã có “ngôi nhà chung” là Hiệp hội công chứng viên Việt Nam, Phó Thủ tướng hy vọng Hiệp hội sẽ góp phần kiện toàn, củng cố và phát triển các Hội công chứng viên, các tổ chức hành nghề công chứng trên cả nước.

Đồng thời, tham gia tích cực vào các hoạt động giúp cho các cơ quan có thẩm quyền trong quản lý tổ chức và hoạt động công chứng, thực hiện tốt chức năng làm đầu mối thống nhất đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công chứng viên; tăng cường trao đổi nghiệp vụ chuyên môn với công chứng các nước trong khu vực và trên thế giới.  

Sau hai ngày làm việc, Đại hội cũng đã thảo luận và thông qua dự thảo Báo cáo chính trị, Điều lệ Hiệp hội công chứng viên Việt Nam. Đây là những văn kiện quan trọng tổng kết, đánh giá chặng đường phát triển của công chứng Việt Nam, xác định những nguyên tắc hoạt động, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác của Hiệp hội phù hợp với tính chất là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức tự quản.

Đại hội cũng đã bầu 69 Ủy viên Hội đồng công chứng viên toàn quốc, 11 Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội công chứng viên. Trong đó, ông Tuấn Đạo Thanh, Hội công chứng viên TP Hà Nội, được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội.

Tại Đại hội, đại diện Hội công chứng viên TP.HCM đã bàn giao tư cách thành viên thứ 84 của Liên minh công chứng quốc tế cho lãnh đạo Hiệp hội công chứng viên Việt Nam mới được bầu.

Nguồn: Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh