hoi-cong-chung-vien-tinh-dak-lak

HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN TỈNH ĐĂK LĂK

something

something

something

something

something

 

Đang cập nhật

Đang cập nhật

congchungdoxuanbinh@gmail.com

Số 04, Trường Chinh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

0935.288.557

Theo Quyết định số 265/QĐ-UB ngày 14/03/1990 của UBND tỉnh Đăk Lăk, Phòng công chứng Nhà nước số 1 tỉnh Đăk Lăk được thành lập. Tiếp theo UBND tỉnh Đăk Lăk đã tiếp tục thành lập thêm 02 Phòng công chứng Nhà nước, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, khẳng định rõ vị trí, vai trò của công chứng trong đời sống xã hội.

Sau chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng được thông qua, Đăk Lăk tiếp tục là địa phương dẫn đầu trong cả nước về việc tăng trưởng cả nước về cả số lượng công chứng viên và tổ chức hành nghề công chứng. Cho đến nay, tỉnh Đăk Lăk có 34 công chứng viên đăng kí hành nghề tại 18 tổ chức hành nghề công chứng.

Ngày 11/8/2016, Hội công chứng viên tỉnh Đăk Lăk được thành lập theo Quyết định số 2369/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đăk Lăk. Ngày 17/12/2006, Hội công chứng viên tỉnh Đăk Lăk tổ chức Đại hội Hôi công chứng viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2016-2021 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đăk Lăk. Đại hội cũng tiến hành bầu ra Ban Chấp hành, Hội đồng Thi đua - khen thưởng - kỷ luật của Hội. Ông Đỗ Xuân Bỉnh được bầu làm Chủ tịch Hội.

Hội công chứng viên tỉnh Đăk Lăk là nơi tập hợp, thể hiện tâm tư nguyện vọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công chứng viên; đồng thời giám sát việc thực hiện quy tắc đạo đức hành nghề công chứng, giám sát hoạt động tuân theo pháp luật của các tổ chức hành nghề công chứng và các công chứng viên, từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công chứng.

 

BACK-TO-TOP