hoi-cong-chung-vien-tinh-lai-chau

HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN TỈNH LAI CHÂU

something

something

something

something

something

 

Đang cập nhật

Đang cập nhật

hoicongchunglaichau@gmail.com

Phòng Công Chứng Số 1 tỉnh Lai Châu

02133.877741

Lai Châu là một tỉnh biên giới thuộc vùng Tây bắc Việt Nam, có diện tích 10/63 tỉnh thành của nước ta. Sau khi tách tỉnh, Lai Châu là một trong những tỉnh khó khăn. Tuy nhiên hiện nay, kinh tế Lai Châu đã phát triển và đạt được những kết quả quan trọng, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển khá.

Phòng công chứng số 1 tỉnh Lai Châu được thành lập theo Quyết định số 33/2004/QĐ-UB của UBND tỉnh Lai Châu ngày 11 tháng 6 năm 2004.

Những năm đầu được thành lập Phòng cũng gặp rất nhiều khó khăn về con người, cơ sở vật chất thiếu thốn, nơi làm việc chật hẹp, nhưng với chức năng của mình, các công chứng viên và đội ngũ nhân viên đã rất cố gắng để hoàn thành tốt công việc của mình, góp phần giảm thiểu rủi ro và đáp ứng nhu cầu công chứng của người dân tại địa phương.

Sau khi chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng được thông qua, năm 2016, Lai Châu đã thành lập thêm 1 tổ chức hành nghề công chứng gồm 2 công chứng viên hợp danh. Đến nay trên địa bàn đã có 3 tổ chức hành nghề công chứng là Phòng công chứng số 1 và 2 Văn phòng công chứng đều nằm trên địa bàn thành phố còn ở các huyện vẫn chưa có tổ chức hành nghề công chứng.

Sau khi UBND tỉnh Lai Châu ra Quyết định số 987/QĐ-UBND ngày 31/08/2018 thành lập Hội công chứng viên tỉnh Lai Châu, ngày 29/9/2018, Đại hội Hội công chứng viên tỉnh Lai Châu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2018-2022, được tổ chức và bầu ra Ban Chấp hành của Hội gồm 3 thành viên và bà Nguyễn Hồng Tươi - Trưởng phòng công chứng số 1 làm Chủ tịch Hội.

Cho dù vừa mới được thành lập nhưng Hội công chứng viên tỉnh Lai Châu đã hết sức nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn để hoạt động tốt, hoàn thành sứ mệnh của mình, đồng thời tạo điều kiện để tăng cường thêm công tác bồi dưỡng kiến thức, nhằm hỗ trợ hoạt động của công chứng viên và tăng cường số lượng công chứng viên đăng ký hành nghề tại tỉnh.

Hội công chứng viên tỉnh Lai Châu rất hi vọng sau khi Hiệp hội công chứng viên Việt Nam được thành lập, Hiệp hội sẽ hỗ trợ thêm cho Hội công chứng viên tỉnh Lai Châu phát triển đúng hướng, là nơi sinh hoạt chung cho các công chứng viên đang hành nghề công chứng tại địa phương.

BACK-TO-TOP