hoi-cong-chung-vien-tinh-lam-dong

HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN TỈNH LÂM ĐỒNG

something

something

something

something

something

 

Đang cập nhật

Đang cập nhật

hoicongchungvienlamdong@gmail.com

Trung tâm hành trình chính tỉnh Lâm Đồng, 36 Trần Phú, phường 4, Đà Lạt, Lâm Đồng

02633.822947

Lâm Đồng có diện tích lớn thứ bảy trong cả nước, là một trong năm tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên, có 2 thành phố trực thuộc tỉnh là Đà Lạt và Bảo Lộc.

Ngày 24/01/1992, Phòng công chứng Nhà nước số 1 - tỉnh Lâm Đồng được thành lập theo Quyết định số 74-QĐ/UB-TC của UBND tỉnh Lâm Đồng. Trong những năm tiếp theo, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tiếp tục thành lập thêm 04 Phòng công chứng, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, khẳng định rõ vị trí, vai trò của công chứng trong đời sống xã hội.

Năm 2006, Luật công chứng ra đời đánh dấu một bước ngoặt đối với nghề công chứng, đó là việc thể chế hóa đường lối chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng của Đảng và Nhà nước. Phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Lâm Đồng là một trong những địa phương đầu tiên tiến hành việc chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng. Cho tới nay, Lâm Đồng có 65 công chứng viên đăng ký hành nghề tại 31 tổ chức hành nghề công chứng.Căn cứ theo quy định của Luật công chứng năm 2014, Hội công chứng tỉnh Lâm Đồng ( sau đó được đổi tên thành Hội công chứng viên tỉnh Lâm Đồng) được thành lập theo Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 03/01/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng

Ngày 30/3/2014, Đại hội công chứng tỉnh Lâm Đồng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2014-2017 đã được tổ chức, thống nhất bầu ra Ban Chấp hành gồm 07 thành viên, do ông Đỗ Hữu Sâm - Trưởng Văn phòng công chứng Đỉnh Việt làm Chủ tịch Hội. Từ tháng 9/2015, ông Trương Anh - Trưởng phòng công chứng số 1 được bầu làm Chủ tịch Hội thay cho ông Đỗ Hữu Sâm xin từ nhiệm.

Ngày 14/01/2018, Đại Hội hội công chứng viên tỉnh Lâm Đồng lần thứ hai, nhiệm kỳ 2018-2020 tổ chức, bầu ra Ban Chấp hành gồm 05 thành viên do bà Nguyễn Thị Lê Dung, Trưởng phòng công chứng số 1 tỉnh Lâm Đồng giữ chức vụ Chủ tịch.

Từ khi thành lập đến nay, Hội công chứng viên tỉnh Lâm Đồng đã tích cực hoàn thiện bộ máy làm việc, phối hợp với Trung tâm thông tin và tư vấn công chứng tổ chức tập huấn nghiệp vụ công chứng cho các công chứng viên.

Với những hoạt động chuyên sâu về chuyên môn, Hội công chứng viên tỉnh Lâm Đồng rất tin tưởng các công chứng viên đang hành nghề tại địa phương sẽ cung cấp cho cá nhân, tổ chức một dịch vụ công chứng hoàn hảo, đáp ứng nhu cầu công chứng tại địa phương và xứng đáng trở thành một trong những tỉnh có nghề công chứng phát triển bền vững.

BACK-TO-TOP