hoi-cong-chung-vien-tinh-nghe-an

HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN TỈNH NGHỆ AN

something

something

something

something

something

 

Đang cập nhật

Đang cập nhật

hoicongchungnghean@gmail.com

56 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

0238.3843553

Phòng công chứng Nhà nước số 1 tỉnh Nghệ An được thành lập theo Quyết định số: 1058/QĐ-UB ngày 24/6/1991 của UBND tỉnh Nghệ An. Đến năm 2003, UBND tỉnh Nghệ An thành lập thêm Phòng công chứng số 2, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An, khẳng định rõ vị trí, vai trò của công chứng trong đời sống xã hội. Đến ngày 01/7/2007 tại tỉnh Nghệ An có 02 Phòng Công chứng và 05 công chứng viên.

Sau khi thực hiện Luật công chứng năm 2006 và Luật công chứng năm 2014 về chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng, trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện tại có 33 tổ chức hành nghề công chứng, trong đó có 02 Phòng công chứng và 31 Văn phòng công chứng, số công chứng viên hiện đăng ký gia nhập Hội là 68 công chứng viên, trong đó có 64 công chứng viên đang hành nghề tại các tổ chức hành nghề công chứng, 04 công chứng viên chưa đăng kí hành nghề.

Năm 22/10/2016, Đại hội Hội công chứng viên tỉnh Nghệ An lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021 đã được tổ chức, thống nhất bầu ra Ban Chấp hành gồm 07 thành viên, do ông Nguyễn Cảnh Toàn - Trưởng phòng công chứng số 1 tỉnh Nghệ An là Chủ tịch Hội.

Sau khi thành lập, Hội công chứng viên tỉnh Nghệ An đã kiện toàn tổ chức, dần dần đi vào hoạt động có chiều sâu. Hội đã phối hợp với Hội công chứng viên các tỉnh thường xuyên tổ chức tập huấn, nâng cao trình độ công chứng viên, khẳng định vị thế của mình.

BACK-TO-TOP