hoi-cong-chung-vien-tinh-son-la

HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN TỈNH SƠN LA

something

something

something

something

something

 

Đang cập nhật

Đang cập nhật

quockhanhsla29@gmail.com

Số 14, phố Ngô Quyền, tổ 05, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

0392986688

Trước năm 2006, tỉnh Sơn La chỉ có 2 Văn phòng công chứng để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế xã hội trên địa bàn. Đến năm 2006 khi Luật công chứng ra đời đã quy định cụ thể về việc xã hội hóa hoạt động công chứng. Tuy nhiên, Sơn La là một tỉnh miền núi còn khó khăn, nhu cầu công chứng chưa cao nên vẫn duy  trì 02 Phòng công chứng.

Đến ngày 10/8/2010, UBND tỉnh Sơn La ra quyết định thành lập Văn phòng công chứng đầu tiên của tỉnh Sơn La. Đó là Văn phòng công chứng Sơn La

Đến nay trên toàn tỉnh đã có 03 phòng công chứng và 06 Văn phòng công chứng hoạt động. Để đưa hoạt động công chứng của tỉnh đi vào nề nếp và tuân thủ đúng quy định của pháp luật, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp đã gợi ý và giúp đỡ công chứng viên tỉnh Sơn La đồng tâm quy tụ lại hoạt động tổ chức tăng cường sức mạnh và uy tín của tổ chức hành nghề công chứng. Nhận thức rõ, Hội công chứng viên tỉnh Sơn La sẽ chính là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên, do các công chứng viên đang hành nghề công chứng tại tỉnh Sơn La tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội, hỗ trợ nhau trong hoạt động hành nghề công chứng.

Hội công chứng viên tỉnh Sơn La đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các công chứng viên, thực hiện chế độ tự quản của tổ chức hành nghề công chứng trong phạm vi tỉnh nhằm xây dựng các giá trị chuẩn mực của công chứng viên Sơn La, phát triển đội ngũ công chứng viên có phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao đáp ứng nhu cầu công chứng của xã hội và yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, góp phần phòng ngừa vi phạm pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La.

Tháng 1/2018, Hội công chứng viên tỉnh Sơn La đã được thành lập theo Quyết định số:402/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sơn La. Ngày 23/02/2018, Hội công chứng viên tỉnh Sơn La được thành lập có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và tài khoản riêng. Hội công chứng viên tỉnh Sơn La hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

BACK-TO-TOP