Hiệp Hội Công Chứng Viên Việt Nam
Xác thực ý chí - Tạo lập niềm tin

Hiệp Hội Công Chứng Viên Việt Nam tăng cường hợp tác quốc tế

Ông Nguyễn Vinh Huy – Chủ tịch sáng lập hệ thống Luật Thịnh Trí, Phó chủ tịch Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam tham dự và có bài phát biểu quan trọng. Theo đó, Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam cam kết quyết tâm và mong muốn được tiếp tục cộng tác với Liên minh Công chứng Quốc tế nói chung và Ủy ban châu Á nói riêng.

Chủ đề thảo luận tại đại hội là bảo vệ người yếu thế và chống rửa tiền. Đây là những nội dung dung rất thiết thực cho hoạt động công chứng. Theo ông Nguyễn Vinh Huy, các kinh nghiệm được chia sẻ trong hai ngày đại hội rất hữu ích cho hoạt động công chứng Việt Nam. Các thông tin sẽ giúp cho Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động, cũng như tham mưu cho Chính phủ xây dựng pháp luật liên quan.

Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của các công chứng viên trong phạm vi toàn quốc. Không chỉ là nơi tập hợp, đại diện cho các Hội Công chứng viên và công chứng viên trên cả nước, thông qua các hoạt động của mình sẽ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội viên, giám sát hội viên trong việc tuân thủ quy định của pháp luật về công chứng, quy tắc đạo đức hành nghề công chứng; tham gia cùng cơ quan Nhà nước trong việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập sự hành nghề công chứng; tham gia ý kiến với cơ quan có thẩm quyền trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm công chứng viên, thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chuyển nhượng, chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng…

Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam ra đời đầu năm 2019, đánh dấu 73 năm phát triển nghề công chứng, là kết quả của những sự trưởng thành về mọi mặt của hoạt động công chứng Việt Nam. Đây cũng là dấu ấn khẳng định giá trị kết nối đã được tạo dựng qua thời gian, là cơ hội để hoạt động công chứng Việt Nam tiếp tục hội nhập với hoạt động công chứng trên thế giới. 

Nguồn: Doanh Nhân Sài Gòn