Hiệp Hội Công Chứng Viên Việt Nam
Xác thực ý chí - Tạo lập niềm tin

Hội đồng nhiệm kỳ thứ hai (2022-2027)

Danh sách Hội đồng

Hội đồng công chứng viên toàn quốc gồm 75 ủy viên:

(đang chờ cập nhật)

Danh sách Ban thường vụ

 1. Ông Nguyễn Chí Thiện – Chủ tịch
 2. Ông Nguyễn Trí Hòa – Phó chủ tịch
 3. Ông Hoàng Xuân Hoan – Phó chủ tịch
 4. Ông Vương Quốc Tuấn – Phó chủ tịch
 5. Bà Nguyễn Thị Thơ – Phó chủ tịch
 6. Ông Đào Duy An – Tổng thư ký
 7. Ông Lê Hồng Sơn – Trưởng Ban Công tác hội viên
 8. Ông Trần Văn Châu – Phó Ban Công tác hội viên
 9. Ông Phạm Văn Khánh – Trưởng Ban Kiểm tra, giám sát và khen thưởng, kỷ luật
 10. Bà Đào Thị Hồng Nhung – Phó Ban Kiểm tra, giám sát và khen thưởng, kỷ luật
 11. Ông Nguyễn Thanh Đình – Trưởng Ban chuyên môn và đào tạo, bồi dưỡng
 12. Ông Nguyễn Nhật Quang – Phó Ban chuyên môn và đào tạo, bồi dưỡng
 13. Ông Nguyễn Hồng Quang – Trưởng Ban Tài chính
 14. Bà Nguyễn Thị Phương Ngọc – Phó Ban Tài chính
 15. Bà Nguyễn Thị Hồng Vân – Phụ trách công tác văn phòng