hoi-cong-chung-vien-tinh-ba-ria-vung-tau

HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

something

something

something

something

something

 

Đang cập nhật

Đang cập nhật

ancongchung@gmail.com

260 Ba Cu, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

02543732279

Thành lập các tổ chức hành nghề công chứng

Côn Đảo đã ban hành Quyết định về việc thành lập Phòng công chứng Nhà nước số 1 Đặc khu Vũng Tàu – Côn Đảo thuộc UBND Đặc khu Vũng Tàu – Côn Đảo. Sau khi thành lập tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 15/QĐ.UB ngày 19 tháng 10 năm 1991 về việc thành lập Phòng công chứng Nhà nước số 1 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thuộc UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trụ sở hoạt động hiện nay của Phòng công chứng số 1 tại số 83 đường Đồ Chiểu, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Năm 1995, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tiếp tục thành lập them Phòng công chứng Nhà nước số 2, trụ sở tại địa chỉ 299/21 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Phước Hiệp và đến năm 2002 thành lập Phòng công chứng số 3 tại địa chỉ số 260 đường Ba Cu, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ngày 29 tháng 11 năm 2006, Luật công chứng ra đời nhằm xã hội hóa hoạt động công chứng. Tốc độ phát triển các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu rất nhanh, đến cuối năm 2010 đã có 18 tổ chức hành nghề công chứng, trong đó 3 Phòng công chứng, 15 Văn phòng công chứng. Tính đến tháng 9 năm 2018, toàn tỉnh có 3 Phòng công chứng và 17 Văn phòng công chứng, tổng số 43 công chứng viên.

Thành lập Hội công chứng viên tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày 08 tháng 5 năm 2015, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 924/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội công chứng viên tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Ngày 21 tháng 5 năm 2015, Đại hội Hội công chứng viên tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ nhất, nhiệm kì 2015 – 2020 đã được tổ chức và thống nhất bầu ra Ban Chấp hành gồm 07 thành viên, do ông Lê Văn An, hiện tại là Trưởng phòng công chứng số 2 làm Chủ tịch Hội.

Hội đã phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quy chế Phối hợp quản lý về tổ chức và hoạt động đối với các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bà Rịạ - Vũng Tàu.

Từ khi thành lập đến nay, với những nỗ lực đã bước đầu được định hình và có hiệu quả, Hội công chứng viên đã tuyên truyền, phổ biến, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật và Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng, kịp thời chấn chỉnh các trường hợp vi phạm; phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp thực hiện tốt việc quản lý hoạt động hành nghề công chứng và công chứng viên.

 

 

BACK-TO-TOP