hoi-cong-chung-vien-tinh-ben-tre

HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN TỈNH BẾN TRE

something

something

something

something

something

 

Đang cập nhật

Đang cập nhật

ngoccongloi@rocketmail.com

Số 8, Nguyễn Đình Chiểu, thị trấn Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

0983407100

Bến Tre là một tỉnh có hình rẻ quạt, đầu nhọn nằm ở thượng nguồn với nhiều hệ thống kênh rạch chằng chịt. Mặc dù là tỉnh phát triển về nông nghiệp nhưng tổ chức hành nghề công chứng tại địa phương cũng được thành lập khá sớm.

Theo Quyết định số 44 ngày 17 tháng 01 năm 1991 của UBND tỉnh Bến Tre về việc thành lập Phòng công chứng Nhà nước số 1 trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre, do ông Bùi Trọng Tâm làm Trưởng phòng, trụ sở được đặt tại địa chỉ số 17 đường Cách Mạng tháng 8, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Đến năm 2006,Luật công chứng lần đầu tiên ra đời với một dấu ấn hoàn toàn khác biệt, đó là xã hội hóa hoạt động công chứng. Đây chính là sự xóa bỏ độc quyền của nhà nước trong lĩnh vực công chứng, góp phần phân biệt rõ chức năng quản lý nhà nước và quản lý nghề công chứng.

Đến năm 2014, sau 7 năm kể từ Luật công chứng năm 2006 có hiệu lực, UBND tỉnh Bến Tre thành lập them 14 Văn phòng công chứng.Toàn tỉnh Bến Tre hiện đã có tất cả 15 tổ chức hành nghề công chứng ( trong đó có 1 Phòng công chứng và 14 Văn phòng công chứng) thực hiện đúng theo đề án của Chính phủ và UBND tỉnh Bến Tre về việc thành lập các tổ chức hành nghề công chứng đều khắp trong tỉnh đến năm 2020.

Ngày 05/6/2016, UBND tỉnh Bến Tre đã ban hành Quyết định số 2337/QĐ-UBND về việc thành lập Hội công chứng tỉnh Bến Tre.

Ngày 08 tháng 12 năm 2016 Hội công chứng viên tỉnh Bến Tre tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2016 – 2020. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 5 thành viên và ông Ngô Công Lợi – được bầu làm Chủ tịch Hội công chứng viên tỉnh Bến Tre.

Từ khi thành lập Hội đến nay, đội ngũ công chứng viên đăng ký hành nghề tại tỉnh Bến Tre đã gắn bó hơn, hoạt động quy củ và đáp ứng tốt yêu cầu phát triển kinh tế của tỉnh.

 

BACK-TO-TOP