hoi-cong-chung-vien-tinh-khanh-hoa

HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN TỈNH KHÁNH HÒA

something

something

something

something

something

 

Đang cập nhật

Đang cập nhật

hoicongchungvienkhanhhoa@gmail.com

13 Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

0258.3822023

Khánh Hòa là một tỉnh lớn, gồm có 2 thành phố trực thuộc tỉnh, 1 thị xã và 6 huyện, có nền kinh tế phát triển nhanh và vững chắc của Việt Nam.

Theo Quyết định số 1230/UB ngày 28/9/1990 của UBND tỉnh Khánh Hòa, Phòng công chứng Nhà nước tỉnh Khánh Hòa được thành lập. Do nhu cầu công chứng ngày càng tăng cao, năm 1994, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tiếp tục thành lập thêm 02 Phòng công chứng Nhà nước để đảm bảo nhu cầu của các cá nhân, tổ chức. Tuy nhiên, đến năm 2002, thì số lượng Phòng công chứng giảm xuống còn 01 Phòng với 05 công chứng viên.

Công chứng là một hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm duy trì trật tự pháp luật, ổn định trong các giao dịch, giảm thiểu rủi ro cho những người tham gia giao dịch. Cho tới năm 2006, xã hội hóa hoạt động công chứng là một giải pháp quan trọng. Luật công chứng năm 2006 ra đời đã tạo ra một sự linh hoạt về mặt tổ chức, đảm bảo đáp ứng nguyện vọng hành nghề của những cá nhân đủ điều kiện bổ nhiệm công chứng viên.

Căn cứ vào Luật công chứng năm 2006 và Luật công chứng năm 2014, tỉnh Khánh Hòa đã từng bước xã hội hóa và chấp thuận thành lập thêm 14 Văn phòng công chứng tại địa phương, nâng tổng số công chứng viên đăng ký hành nghề lên 32 người, đóng góp đáng kể vào ngân sách của tỉnh, đồng thời tạo công ăn việc làm cho hang tram lao động khác.

Năm 2017, Hội công chứng viên tỉnh Khánh Hòa được thành lập theo Quyết định số 3556/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Đại hội công chứng viên tỉnh Khánh Hòa lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2017-2022 đã được tổ chức tại Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa, thống nhất bầu ra Ban Chấp hành gồm 3 thành viên, do bà Lê Lệ Hoa –Q.Trưởng phòng công chứng tỉnh Khánh Hòa làm Chủ tịch Hội.

Mặc dù Hội công chứng viên tỉnh Khánh Hòa được thành lập chưa lâu, nhưng đã trở thành nơi tiếp nhận tâm tư, nguyên vọng của các công chứng viên, bảo vệ quyền lợi của công chứng viên khi tham gia Hội và từng bước đưa hoạt động Hội đi vào nề nếp. Hội công chứng viên tỉnh Khánh Hòa rất tự hào vì đã góp phần công sức để tiến tới thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam.

BACK-TO-TOP