hoi-cong-chung-vien-tinh-kien-giang

HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN TỈNH KIÊN GIANG

something

something

something

something

something

 

Đang cập nhật

Đang cập nhật

hoicongchungvienkg@gmail.com

Số 2, Nguyễn Công Trứ, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

0297.3861794

Phòng công chứng Nhà nước số 1 tỉnh Kiên Giang được thành lập theo Quyết định số 34/QĐ-UB ngày 04 tháng 01 năm 1991 của UBND tỉnh Kiên Giang.

Năm 2003, UBND tỉnh Kiên Giang quyết định thành lập Phòng công chứng số 2 có trụ sở tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang để giải quyết nhu cầu cho người yêu cầu công chứng ở xa, điều kiện đi lại khó khăn.

Khi có chủ trương xã hội hóa  hoạt động công chứng, nhiều Văn phòng công chứng được thành lập. Các Văn phòng công chứng được thành lập theo địa giới hành chính cấp huyện đã tạo điều kiện thuận lợi cho người công chứng khi có nhu cầu.

Năm 2016, Hội công chứng viên tỉnh Kiên Giang được thành lập theo Quyết định số 1456/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang. Ngày 04 tháng 8 năm 2016 Đại hội Hội công chứng viên tỉnh Kiên Giang lần thứ 1, nhiệm kỳ 2016-2021 được tổ chức với sự tham gia của 27 công chứng viên đang hành nghề tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh. Tại Đại hội, các hội viên đã bầu ra Ban Chấp hành Hội gồm 7 thành viên, ông Nguyễn Thanh Lâm  - Trưởng phòng công chứng số 1 được bầu giữ chức Chủ tịch Hội.

Hiện nay, tỉnh Kiên Giang có 13 tổ chức hành nghề công chứng ( 02 Phòng công chứng và 11 Văn phòng công chứng), với 35 công chứng viên là hội viên Hội công chứng viên tỉnh Kiên Giang. Nhìn chung, hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng đã đáp ứng được nhu cầu công chứng của tổ chức, cá nhân; khẳng định được vai trò, vị trí của công chứng trong đời sống xã hội, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Từ khi đi vào hoạt động, Hội công chứng viên tỉnh Kiên Giang là tổ chức mang tiếng nói chung của các tổ chức hành nghề công chứng trong tỉnh. Hội đã quán triệt hội viên nghiêm chỉnh chấp hành Điều lệ Hội; thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ của Hội cũng như các quy định của pháp luật trong hành nghề công chứng. Hoạt động của các hội viên đã góp phần đảm bảo tính pháp lý cho hợp đồng, giao dịch đã công chứng; bảo vệ tốt quyền lợi của các bên tham gia giao dịch, góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.

BACK-TO-TOP