hoi-cong-chung-vien-tinh-thanh-hoa

HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN TỈNH THANH HÓA

something

something

something

something

something

.

Đang cập nhật

Đang cập nhật

tranvanstp@gmail.com

98 Dương Đình Nghệ, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

0917.369.888

Năm 1991, trước tình hình đổi mới kinh tế của đất nước, một yêu cầu mới đặt ra đối với hoạt động bổ trợ tư pháp nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của cá nhân, tổ chức về công chứng, chứng thực góp phần phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội. Trước yêu cầu đó, ngày 27/02/1991 Hội đồng Bộ trưởng nay là Chính phủ đã ban hành Nghị định số 45/HĐBT về tổ chức hoạt động công chứng Nhà nước. Chỉ sau một năm, Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa đã tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Phòng công chứng Nhà nước đầu tiên trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 748/QĐ-UBND ngày 25/5/1992 của UBND tỉnh Thanh Hóa. Phòng công chứng Nhà nước số 1 tỉnh Thanh Hóa được thành lập với 04 công chứng viên. Vào những năm tiếp theo, sau khi các Nghị định 31/CP ngày 18/5/1996 của Chính phủ, Nghị định 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực lần lượt ra đời thay thế cho Nghị định 45/HĐBT nhằm từng bước hoàn thiện và nâng cao, tổ chức hoạt động công chứng, chứng thực. Trước tình hình đó, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, các Phòng công chứng số 2 và Phòng công chứng số 3 lần lượt được thành lập để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Đến năm 2007 sau khi Luật công chứng số 82/2006/QH 11 ngày 29/11/2006 có hiệu lực thi hành, Văn phòng công chứng đầu tiên theo mô hình xã hội hóa được thành lập. Tính đến năm 2007, Thanh Hóa có 4 tổ chức hành nghề công chứng, trong đó có 3 Phòng công chứng và 1 Văn phòng công chứng tư nhân.

Tính đến tháng 9/2018, Thanh Hóa có 3 Phòng công chứng và 38 Văn phòng công chứng với tổng số 76 công chứng viên đăng ký hành nghề tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh.

Năm 2015, trước nhu cầu phát triển mạnh mẽ của các tổ chức hành nghề công chứng tại Thanh Hóa, Hội công chứng viên tỉnh Thanh Hóa được thành lập theo Quyết định số 5056/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Ngày 29/12/2015 Đại hội Hội công chứng viên tỉnh Thanh Hóa lần thứ nhất nhiệm kỳ 2015-2018 được tổ chức trọng thể tại Hội trường tầng 5, Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa với sự có mặt của 68 hội viên. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gôm 11 thành viên do ông Trần Quang Thọ, Trưởng Văn phòng công chứng Đông Phát giữ chức vụ Chủ tịch Hội.

Với chưa đầy một nhiệm kỳ 3 năm, kinh nghiệm chưa nhiều nhưng với sự đoàn kết và nỗi lực của các hội viên, Hội công chứng viên tỉnh Thanh Hóa đã và đang từng bước phát triển. Hàng năm, phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức các buổi tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho công chứng viên, tổ chức các diễn đàn, xây dựng hệ thống tổ chức hành nghề công chứng lành mạnh, góp phần thiết thực trong sự nghiệp cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh đáp ứng nhu cầu công chứng, chứng thực cho cá nhân, tổ chức ngày càng tốt hơn.

BACK-TO-TOP