Hiệp Hội Công Chứng Viên Việt Nam
Xác thực ý chí - Tạo lập niềm tin

Hội Công chứng viên tỉnh Bạc Liêu

6 Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP. Bạc Liêu

Ngày 31/7/2014, UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND về việc chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, UBND cấp xã sang tổ chức hành ngề công chứng chứng nhận.

Việc thành lập các văn phòng công chứng là một bước đột phá trong quá trình xã hội hóa thuộc lĩnh vực bổ trợ tư pháp mà cụ thể là hoạt động công chứng, đã giảm tải rất nhiều những áp lực công việc công chứng trước đây đều tập trung về Phòng Công chứng Nhà nước. Đồng thời, ngân sách Nhà nước cũng giảm bớt được một phần nguồn chi cho hoạt động này. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu hiện có 7 tổ chức hành nghề Công chứng gồm: 1 Phòng Công chứng và 6 Văn phòng Công chứng với 13 Công chứng viên hành nghề.

Ngày 11/8/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã ký Quyết định số 231/QĐ-UBND cho phép thành lập Hội Công chứng viên tỉnh Bạc Liêu thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với hoạt động công chứng và người hành nghề Công chứng, khẳng định tính đúng đắn của đường lối đổi mới và chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân, hoàn thiện hệ thống pháp luật và cải cách nền Tư pháp.

Ngày 6/2/2021, tại hội trường Sở tư pháp tỉnh Bạc Liêu, Hội Công chứng viên tỉnh Bạc Liêu tiến hành đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2021-2024. Ông Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư pháp đã đến dự và chỉ đạo hội nghị. Đại hội cũng đón chào Chủ tịch các Hội công chứng các tỉnh Kiên Giang, Sóc Trăng, lãnh đạo một số ban ngành cấp tỉnh cùng tham dự và chúc mừng.

Đại hội đã thảo luận và thống nhất thông qua dự thảo Điều lệ và phương hướng hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ I. Trọng tâm gồm các nội dung chính như: Hội là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của các Công chứng viên đang làm việc tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết đội ngũ Công chứng viên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, duy trì hoạt động công chứng ổn định trên địa bàn. Hội có tư cách pháp nhân, hoạt động trên phạm vi toàn tỉnh, chịu sự quản lý nhà nước của UBND tỉnh, Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan đến lĩnh vực Hội hoạt động theo quy định của pháp luật…