Hiệp Hội Công Chứng Viên Việt Nam
Xác thực ý chí - Tạo lập niềm tin

Hội Công chứng viên Thành phố Hồ Chí Minh

hoicongchungvientphcm@gmail.com

0903-967-792

Ngày 10/10/1987, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 574/QLTPK “ Hướng dẫn công tác công chứng nhà nước”, Thành phố Hồ Chí Minh vinh dự là địa phương đầu tiên của cả nước được Bộ Tư pháp chọn làm thí điểm thành lập tổ chức hành nghề công chứng. Ngày 21 tháng 9 năm 1988, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 182/QĐ-UB về việc thành lập Phòng công chứng Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh ( nay là Phòng công chứng số 1 thuộc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh) với 02 công chứng viên. Hai công chứng viên gồm bà Lê Thị Diệu Thư, ông Phan Văn Cheo, được bổ nhiệm là Trưởng, Phó phòng và cũng đồng thời là 02 công chứng viên đầu tiên của cả nước.

Sau đó, với nhu cầu giao dịch công chứng ngày càng tăng, để đáp ứng yêu cầu khách quan này, cho tới trước khi thực hiện xã hội hóa công chứng theo Luật công chứng năm 2006, Thành phố Hồ Chí Minh có tất cả 07 Phòng công chứng với 44 công chứng viên.

Luật công chứng 2006 là văn bản pháp luật đầu tiên có nội dung rất quan trọng là xã hội hóa hoạt động công chứng. Thực hiện chủ trương này, tháng 8/2008, Thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định cho phép thành lập 08 Văn phòng công chứng đặt trụ sở tại các quận thuộc nội thành phố. Đến giữa tháng 10/2018, Thành phố Hồ Chí Minh đã có 86 tổ chức hành nghề công chứng đang hoạt động với hơn 400 công chứng viên đăng ký hành nghề.

Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương thứ hai, sau Thủ đô Hà Nội thành lập Hội công chứng. Theo đó, ngày 09/04/2012, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định spps 1854/QĐ-UBND cho phép thành lập Hội công chứng Thành phố Hồ Chí Minh. Căn cứ Quyết định thành lập, ngày 05/05/2012, Đại hội toàn thể công chứng viên lần thứ I đã được tổ chức, đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm Kỳ I ( từ năm 2012-2015) với 15 công chứng viên do ông Phan Văn Cheo làm Chủ tịch. Ngày 26/07/2012, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 386/QĐ-UB phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội công chứng Thành phố Hồ Chí Minh ( năm 2015 được đổi tên thành Hội công chứng viên Thành phố Hồ Chí Minh để phù hợp với quy định của Luật công chứng năm 2014).

Đại hội toàn thể các công chứng viên Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ II được tổ chức vào ngày 14/6/2015, với sự tham gia của 166 hội viên. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ II ( 2015-2018) với 15 công chứng viên do bà Ngô Minh Hồng, công chứng viên, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp làm Chủ tịch. Tiếp đó, ngày 26/8/2018 Đại hội lần thứ III được tổ chức thành công, bà Ngô Minh Hồng tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ III.

Với bề dày hoạt động nghề nghiệp, vừa qua, Hội công chứng viên Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp tích cực và có hiệu quả với một số Hội công chứng viên địa phương tỉnh bạn và các cơ quan có thẩm quyền trong việc xây dựng các cơ chế chính sách liên quan đến tổ chức hoạt động công chứng, như Luật đất đai, Luật nhà ở, Bộ luật dân sự, Luật công chứng, Thông tư về lệ phí, phí công chứng vv…

Về hợp tác quốc tế, ngày 05/01/2013, Hội công chứng viên Thành phố Hồ Chí Minh vinh dự thay mặt công chứng Việt Nam tiến hành các thủ tục đăng ký xin gia nhập Liên minh công chứng quốc tế (UINL), đồng thời giữ ghế thành viên trong Liên minh công chứng quốc tế cho đến khi thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam.

Hội công chứng viên Thành phố Hồ Chí Minh rất vinh sự vì đã đóng góp rất nhiều công sức trong quá trình chuẩn bị để thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam.