Hiệp Hội Công Chứng Viên Việt Nam
Xác thực ý chí - Tạo lập niềm tin

Hội Công chứng viên tỉnh Hà Giang

Ngày 14/11/2019, Hội Công chứng viên tỉnh Hà Giang được thành lập theo Quyết định số 2290/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh. Hội Công chứng viên tỉnh là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đại diện cho các công chứng viên đang hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh.

Hội được tổ chức và hoạt động theo đúng quy định của pháp luật về công chứng, điều lệ Hội, Quy tắc đạo đức nghề công chứng của Hiệp Hội Công chứng viên Việt Nam; chịu sự quản lý nhà nước của Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan. Hội có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, phương tiện…

Ngày 06/6/2020, Ban Vận động Hội công chứng viên tỉnh Hà Giang đã tổ chức Đại hội Hội Công chứng viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2020- 2023, đến dự Đại hội có đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh; về phía Sở Tư pháp có bà Lại Thị Hương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp Hà Giang cùng tập thể lãnh đạo Sở; lãnh đạo các tổ chức tham mưu, nghiệp vụ; các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở; đại diện Hội công chứng viên Việt Nam có ông Tuấn ĐạoThanh, Chủ tịch Hiệp Hội công chứng Việt Nam; đại diện các Hội đặc thù và các Tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh và 09/11 đại biểu chính thức của Đại hội.

Đại hội đã ra bầu ra Ban Chấp hành hội và Hội đồng Khen thưởng, kỷ luật của Hội Công chứng viên tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2023.