Hiệp Hội Công Chứng Viên Việt Nam
Xác thực ý chí - Tạo lập niềm tin

Hội Công chứng viên tỉnh Hoà Bình

Ngày 27/8/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2017/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Công chứng viên tỉnh Hoà Bình. Theo đó, Hội Công chứng viên tỉnh là tổ chức xã hội – nghề nghiệp được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải kinh phí và hoạt động theo điều lệ hội Hiệp hội công chứng viên Việt Nam, tuân thủ theo quy định pháp luật, chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội. Hội có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Hiện nay, toàn tỉnh có 07 tổ chức hành nghề công chứng gồm 02 Phòng Công chứng thuộc Sở Tư pháp và 05 Văn phòng Công chứng với 10 công chứng viên. Các tổ chức hành nghề công chứng đều thực hiện nghiêm túc việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho 100% công chứng viên; thái độ làm việc của các công chứng viên và nhân viên nhiệt tình, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu công việc, góp phần phòng ngừa vi phạm pháp luật, đảm bảo an toàn cho các bên tham gia giao dịch. Ước tính năm 2020, các tổ chức hành nghề công chứng trong tỉnh thực hiện được 13.200 việc, thu phí và thù lao công chứng hơn 3,5 tỷ đồng;

Ngày 12/12/2020, Hội Công chứng viên tỉnh Hoà Bình tổ chức Đại hội lần thứ I nhiệm kỳ 2020-2023. Dự đại hội có đồng chí Tuấn Đạo Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam; đồng chí Bùi Thị Thuý Bình, Giám đốc Sở Tư pháp; đại diện các Ngân hàng thương mại cùng đại diện một số cơ quan, tổ chức cùng các công chứng viên thuộc các phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến dự và chúc mừng đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu được nghe báo cáo quá trình thành lập Hội Công chứng viên tỉnh, dự thảo Điều lệ Hội và Chương trình hoạt động của Hội. Với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, các đại biểu tích cực tham gia thảo luận, đóng góp các ý kiến để hoàn thiện dự thảo Điều lệ Hội và Chương trình hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2020-2023.

Các đại biểu nhất trí biểu quyết thông qua Điều lệ Hội và chương trình hoạt động Hội nhiệm kỳ 2020-2023. Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2023 gồm 3 đồng chí, trong đó Đồng chí Nguyễn Tuấn Long -Trưởng phòng công chứng số 1 làm Chủ tịch.