hoi-cong-chung-vien-thanh-pho-can-tho

HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

something

something

something

something

something

 

Đang cập nhật

Đang cập nhật

hoicongchungct@gmail.com

Số 296, đường 30/4, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

02923.832.213

Phòng công chứng Nhà nước số 1 Cần Thơ có tiền thân là Phòng công chứng nhà nước số 1 tỉnh Hậu Giang được thành lập từ đầu năm 1989, là một trong những Phòng công chứng Nhà nước được thành lập đầu tiên của cả nước.

Năm 2004, sau khi có quyết định chia tách tỉnh Cần Thơ thành thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang, UBND lâm thời thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định số 03/2004/QĐ-UB ngày 02/01/2004 về việc thành lập Phòng công chứng số 1 thành phố Cần Thơ. Cuối năm 2004, UBND thành phố Cần Thơ quyết định thành lập thêm Phòng công chứng số 2 thành phố Cần Thơ theo Quyết định số 335/2004/QĐ-UB ngày 27/12/2004.

Sau khi trủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng được thông qua, Cần Thơ là một trong những địa phương đầu tiên thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng. Năm 2008, Văn Phòng công chứng đầu tiên được thành lập tại Cần Thơ là Văn phòng công chứng 24H, do ông Nguyễn Giang Đào làm Trưởng phòng. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động công chứng, năm 2016, thành phố Cần Thơ cũng là một trong 02 địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện việc chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng. Cần Thơ đã tiến hành chuyển đổi mạnh mẽ và triệt để, toàn bộ 02 Phòng công chứng tại thành phố Cần Thơ được chuyển đổi thành Văn phòng công chứng.

Cho tới nay, đội ngũ công chứng viên và thư ký làm việc tại các Văn phòng công chứng không ngừng phát triển về chất lượng và số lượng, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của cá nhân, tổ chức đến thực hiện giao dịch. Hiện nay, thành phố Cần Thơ đã có 61 công chứng viên đăng ký hành nghề tại 28 tổ chức hành nghề công chứng.

Theo Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 26/06/2015 của UBND thành phố Cần Thơ, Hội công chứng viên thành phố Cần Thơ được thành lập và tổ chức Đại hội lần thứ nhất I vào ngày 25 tháng 7 năm 2015. Đại hội thống nhất bầu ra Ban Chấp hành gồm 07 thành viên, do ông Nguyễn Thanh Đình làm Chủ tịch Hội và đây chính là tổ chức xã hội- nghề nghiệp của công chứng viên được thành lập đầu tiên ở Đồng bằng sông Cửu Long và là Hội công chứng viên thứ 09 trên cả nước.

Trải qua 03 năm hoạt động, Hội công chứng viên thành phố Cần Thơ ngày càng hoàn thiện về tổ chức, các hoạt động đã đi vào nề nếp. Hội là tổ chức xã hội nghề nghiệp luôn sát cánh cùng công chứng viên và hỗ trợ, giúp đỡ công chứng viên trong quá trình hành nghề. Đồng thời, Hội cũng luôn phối hợp với Sở Tư pháp trong công tác quản lý Nhà nước về công chứng và quản lý hội viên.

BACK-TO-TOP