hoi-cong-chung-vien-tinh-ninh-binh

HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN TỈNH NINH BÌNH

something

something

something

something

something

 

Đang cập nhật

Đang cập nhật

anhduongstpnb@gmail.com

Số 17, Tràng An, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

0914514969

Ninh Bình nằm ở vị trí ranh giới giữa ba khu vực địa lý: Tây Bắc, Châu thổ Sông Hồng và Bắc Trung Bộ, đồng thời cũng nằm giữa ba vùng kinh tế là vùng Hà Nội, vùng duyên hải Bắc Bộ và vùng duyên hải miền Trung. Ninh Bình có 2 thành phố và 6 huyện gồm 145 đơn vị hành chính cấp xã, phường và thị trấn.

Phòng công chứng Nhà nước số 1 tỉnh Ninh Bình được thành lập từ 1992 với 01 công chứng viên đồng thời là Trưởng phòng công chứng, 02 công chứng viên kiêm nhiệm và 02 cán bộ giúp việc. Trụ sở của Phòng công chứng được đặt tại Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình. Năm 2006 UBND tỉnh Ninh Bình tiếp tục thành lập thêm Phòng công chứng số 2, trụ sở đặt tại thị xã Tam Điệp tỉnh Ninh Bình nhằm đảm bảo phục vụ thuận tiện cho người dân đồng thời góp phần tích cực cho sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà.

Từ năm 2006, việc xã hội hóa hoạt động công chứng được phát triển rộng khắp trong cả nước và tỉnh Ninh Bình cũng đã phát triển thêm 7 Văn phòng công chứng, nâng tổng số lên 9 tổ chức hành nghề công chứng với 19 công chứng viên đăng kí hành nghề.

Năm 2016, nhận thấy sự cần thiết và phù hợp với quy định của pháp luật, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 cho phép thành lập Hội công chứng viên tỉnh Ninh Bình.

Ngày 29/3/2017, Hội công chứng viên tỉnh Ninh Bình tổ chức Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2017-2022. Trụ sở của Hội được đặt tại Phòng công chứng số 1 tỉnh Ninh Bình. Hội công chứng viên tỉnh Ninh Bình đã thống nhất bầu ra Ban Chấp hành Hội gồm 5 thành viên do bà Nguyễn Thị Thúy Công, Trưownrg VPCC Nguyễn Thúy Công làm Chủ tịch Hội.

Mặc dù mới được thành lập, nhưng hoạt động của Hội công chứng viên tỉnh Ninh Bình đã dần đi vào nề nếp. Hội luôn cố gắng tạo điều kiện để công chứng viên nâng cao chất lượng hành nghề, đồng thời quản lý chặt chẽ hoạt động công chứng tại địa phương.

BACK-TO-TOP