hoi-cong-chung-vien-tinh-thai-binh

HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN TỈNH THÁI BÌNH

something

something

something

something

something

.

Đang cập nhật

Đang cập nhật

hoicongchungvientinhthaibinh@gmail.com

255 phố Lý Thái Tổ, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

0913.543.110

Hoạt động công chứng có vị trí, vai trò quan trọng và rất cần thiết trong đời sống xã hội. Hoạt động công chứng đảm bảo tính an toàn pháp lý, ngăn ngừa tranh chấp, giảm thiểu rủi ro cho các hợp đồng giao dịch, qua đó bảo vệ quyền, lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Cùng với các mặt hoạt động bổ trợ tư pháp khác, hoạt động công chứng góp phần thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiền lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Ngay từ rất sớm, ngày 30/7/1989 UBND tỉnh Thái Bình có Quyết định số 300/QĐ-UBND thành lập Phòng công chứng Nhà nước số 1 tỉnh Thái Bình với 02 công chứng viên. Phòng công chứng này hoạt động đến năm 2017 và đã được chuyển đổi thành Văn phòng công chứng Đinh Công Hưng

Trong những năm gần đây, tỉnh Thái Bình đã thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng, các tổ chức hành nghề công chứng liên tục ra đời. Từ chỗ chỉ có 01 Phòng công chứng là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp hoạt động, sau khi có Luật công chứng năm 2006 và Luật công chứng năm 2014, tỉnh Thái Bình đã có thêm nhiều Văn phòng công chứng. Tính đến ngày 01 tháng 10 năm 2018, toàn tỉnh có tổng số 11 Văn phòng công chứng với 24 công chứng viên. Trong những năm qua, các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Thái Bình luôn được các cấp, các ngành quan tâm, tạo điều kiện thành lập và phát triển, góp phần cho hoạt động công chứng trở nên thuận tiện hơn. Trước chủ trương xã hội hóa, các tổ chức hành nghề công chứng đã có sự đổi mới, xây dựng được phong cách làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả và tạo được niềm tin cho nhân dân, đáp ứng được nhu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch ngày càng tăng trên địa bàn tỉnh, đảm bảo an toàn pháp lý cho các giao dịch dân sự, thương mại, kinh tế của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Ngày 27/10/2017, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 2804/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội công chứng viên tỉnh Thái Bình. Ngày 31/3/2018, Hội công chứng viên tỉnh Thái Bình tổ chức Đại hội lần thứ nhất, bầu ra 05 ông bà là Ủy viên Ban Chấp hành, ông Hoàng Văn Vĩnh – Trưởng Văn phòng công chứng Nam Thái Bình làm Chủ tịch Hội.

Hội có ý nghĩa hết sức quan trọng, đánh dấu sự ra đời của tổ chức xã hội-nghề nghiệp của công chứng viên tỉnh Thái Bình. Từ đây Hội sẽ đảm nhận vai trò, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công chứng viên, góp phần khắc phục hạn chế đang tồn tại.

Hội công chứng viên tin tưởng sẽ nhận được sự quan tâm, phối hợp, hợp tác, giúp đỡ của các cấp chính quyền và các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân tạo điều kiện cho hoạt động công chứng ở Thái Bình phát triển và đáp ứng yêu cầu xã hội giao cho.

BACK-TO-TOP