Hiệp Hội Công Chứng Viên Việt Nam
Xác thực ý chí - Tạo lập niềm tin

Hội Công chứng viên tỉnh Quảng Bình

Phòng Công chứng số 1 tỉnh Quảng Bình, đường Quang Trung, phường Hải Đình, thành phố Đồng Hới

Hội công chứng viên tỉnh Quảng Bình là tổ chức xã hội nghề nghiệp, được thành lập theo Quyết định số 3555/QĐ-UBND ngày 20-9-2019 của Chủ tịch UBND tỉnh. Hiện nay, toàn tỉnh có 15 công chứng viên đang hành nghề tại 1 Phòng công chứng và 6 Văn phòng công chứng.

Được sự đồng ý của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, ngày 19/10/2019 Sở Tư pháp phối hợp với Sở Nội vụ và Ban Vận động thành lập Hội Công chứng viên tổ chức Đại hội Hội Công chứng viên tỉnh Quảng Bình lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019-2022, đến dự và chỉ đạo Đại hội có: đ/c Tuấn Đạo Thanh – Chủ tịch Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam; đ/c Nguyễn Tiến Hoàng – TUV- PCT UBND tỉnh Quảng Bình.

Nhiệm kỳ 2019-2022, Hội công chứng viên tỉnh đề ra mục tiêu, đó là: thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa công chứng viên với các cơ quan Nhà nước; tổ chức tập hợp, đoàn kết đội ngũ công chứng viên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công chứng viên.

Hội luôn chú trọng giám sát việc tuân theo pháp luật, thực hiện quy tắc hành nghề công chứng; tạo điều kiện để công chứng viên trao đổi, học tập kinh nghiệm chuyên sâu về nghề nghiệp và phát huy tính tự quản của tổ chức xã hội-nghề nghiệp công chứng; tham mưu Sở Tư pháp trong việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm công chứng viên, thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chuyển nhượng, chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng theo quy định của pháp luật; hoà giải các tranh chấp liên quan đến hành nghề giữa các hội viên với tổ chức hành nghề công chứng; giữa các tổ chức hành nghề công chứng với nhau; giữa người yêu cầu công chứng với hội viên, tổ chức hành nghề công chứng…

Đại hội đã thông qua Điều lệ của Hội nhiệm kỳ 2019-2022 và phương hướng hoạt động của Hội với các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể. Đại hội Hội công chứng viên tỉnh Quảng Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2019-2022 đã bầu Ban Chấp hành với 3 thành viên (trong đó, bà Hoàng Thị Lệ Hải được bầu giữ chức Chủ tịch, ông Hoàng Hữu Cảnh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch) và bầu Hội đồng khen thưởng, kỷ luật gồm 3 thành viên.